FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2012

Free Software Foundation Europe press at fsfeurope.org
Wed Apr 4 12:21:52 CEST 2012


= FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2012 =

[Read online: http://fsfe.org/news/nl/nl-201204.el.html ]


== Ας τελειώνουμε με όλα τα «έργα»
Ελεύθερου Λογισμικού γρήγορα! ==

Ένα «έργο» είναι πάντα προσωρινό, με τη
στενή έννοια του όρου. Αντίθετα κάποια
άτομα από το Ελεύθερο Λογισμικό
χρησιμοποιούν το «έργο» όταν
αναφέρονται σε πρωτοβουλίες που
εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Και ο
εκδότης σας έτσι έκανε, μέχρι που ο Bernhard
Reiter τον έπεισε να χρησιμοποιεί
διαφορετικούς όρους για ανθρώπους, για
το αποτέλεσμα που δημιουργούν και για
προσωρινού συντονισμού ενέργειες. Αφού
πολλοί στο FSFE ενθάρρυναν τον Bernhard να
διατυπώσει γραπτά τις σκέψεις του, τώρα
έχει δημοσιεύσειένα άρθρο όπου
αναπτύσσει το επιχείρημα[1]:
υιοθετώντας την περισσότερο
διαδεδομένη χρήση του όρου έργο (project),
οι πρωτοβουλίες Ελεύθερου Λογισμικού
θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. «Το
Ελεύθερο Λογισμικό είναι εδώ για να
μείνει, προετοιμαστείτε διανοητικά για
μια τέτοια κατάσταση.», γράφει ο Bernhard.

1.
http://blogs.fsfe.org/bernhard/2012/03/lets-end-all-free-software-projects-quickly/


== Εταιρική παροχή ή μονοπωλιακή
δωροδοκία; ==

Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει μια ηθική
πρόκληση. Μια εταιρεία προσφέρει σε
όλους ένα δώρο το οποίο θα μπορούσε να
παραβιάσει την ανεξαρτησία τους. Η εν
λόγω εταιρεία είναι η Microsoft και το δώρο
είναι μια δέσμη ιδιοκτησιακών
προγραμμάτων. Μέσω της διοίκησης του
Κοινοβουλίου, η Microsoft προσφέρει στο
προσωπικό (αν και μάλλον όχι στους
βουλευτές) δωρεάν άδειες χρήσης για τα
Microsoft Office, Project και Visio. Αυτό συμβαίνει με
το αποκαλούμενο "Home Use Program" (πρόγραμμα
οικιακής χρήσης).

Το προσωπικό εργάζεται πάνω σε
κανονισμούς οι οποίοι επίσης
επηρεάζουν τη Microsoft, η οποία τώρα δίνει
στο προσωπικό δώρα. Το προσωπικό
συνήθως φέρνει σε πέρας όλην την
κοπιαστική δουλειά. Είναι εκείνοι που
ελέγχουν την πρόσβαση στους βουλευτές
μας. Το FSFE ζητάει από τους βουλευτές να
πουν στο προσωπικό και το προσωπικό
στις ομάδες τους, να μην αποδεχτούν το
δώρο της Microsoft. Αντίθετα, πρέπει να
πιέσουν τη διοίκηση να κάνουν τα
εργαλεία Ελεύθερου Λογισμικού
διαθέσιμα ώστε το προσωπικό να τα
χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλειά
του και να παροτρύνουν το ίδιο το
Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τη
μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο Karsten
Gerloffέγραψε σχετικά με αυτό στο
ιστολόγιό του[2]και θα εποπτεύει στενά
πώς οι βουλευτές και το προσωπικό τους
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
αντιδράσουν. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

2.
http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/03/23/corporate-perk-or-monopolist-bribery/


== Βοήθεια για το FSFE από την Ελλάδα ==

Η εκλογική περίοδος για τη φετινή θέση
στη ΓΣ της Κοινότητας ολοκληρώθηκε
στις 29 Φεβρουαρίου. Συνοψίζουμε
ταλεπτομερή αποτελέσματα της
εκλογής[3]: Ο νέος αντιπρόσωπος της
Κοινότητας είναι ο Νίκος Ρούσος από την
Ελλάδα. Θα συναντηθεί μεάλλα μέλη της
γενικής συνέλευσης του FSFE[4]στη
Λισαβώνα στο τέλος Απριλίου, για να
εργαστεί σε στρατηγικά ζητήματα για τα
επόμενα χρόνια. Χάρη στους Albert Dengg και
Gert Seidl που ήταν επίσης υποψήφιοι για τη
θέση της ΓΣ της Κοινότητας και οι
οποίοι θέλουν να συνεχίσουν την
καταπληκτική τους δουλειά για το FSFE
στην περιοχή τους.

3. http://fsfe.org/news/2012/news-20120303-01.el.html
4. http://fsfe.org/about/members.el.html


== Κάτι εντελώς διαφορετικό ==

- Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών: Στο
 άρθρο του"Like candy from a baby: PS Vita takes freedom from
 new generation"[5], ο Sam με παράδειγμα το Sony PS
 Vita, δείχνει πώς οι κάτοχοι συσκευών
 περιορίζονται στο τι μπορούν να
 κάνουν με τους υπολογιστές τους.
- Ο Guido Günther εντάχθηκε στο Debian Project ενώ
 ολοκληρώνει τις σπουδές του στη
 Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Konstanz.
 Βοήθησε με την ανάπτυξη του Debian για
 νέες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και
 ήταν από τους εμπνευστές των Groupware
 Meetings του Debian. Επίσης συνεισφέρει στο
 GNOME project και σε προηγμένες Ελεύθερου
 Λογισμικού τεχνολογίες
 εικονικοποίησης.Διαβάστε περισσότερα
 στην τελευταία συνέντευξη στην
 Κοινότητα[6].
- Ρωτήστε τους υποψηφίους σας:[7]στη
 Γερμανία, υποβάλαμε τοσύνηθες σύνολο
 ερωτήσεων[8]καιδημοσιεύσαμε την
 ανάλυση[9]. Σε σύγκριση με τη θετική
 ανταπόκριση στιςεκλογές του
 Βερολίνου[10], οι εκλογές στο Saarland ήταν
 μια απογοήτευση. Το δελτίο τύπου που
 εκδώσαμε επίσηςείχε ως αποτέλεσμα
 συζητήσεις[11]αν είναι «σωστό και
 δίκαιο» για τις εταιρείες να
 περιορίζουν τους χρήστες.
- Το Μέλος Anna Morris έδωσε συνέντευξη στο
 BBC(Ηχητικό, ξεκινάει στα 17:13)[12]σχετικά
 με ένα συνέδριο που διοργανώνει στο
 Λονδίνο για τις γυναίκες στο Ελεύθερο
 Λογισμικό. Σε μόλις ελάχιστα λεπτά
 συζητά για το τι είναι το Ελεύθερο
 Λογισμικό, πώς είναι για μια γυναίκα η
 συμμετοχή στο κίνημα του Ελεύθερου
 Λογισμικού και πώς η ίδια ξεκίνησε.
- Οι εθελοντές και το προσωπικό του FSFE
 ήταν αρκετά απασχολημένοι με τηνΗμέρα
 Ελευθερίας Εγγράφων[13]τις τελευταίες
 εβδομάδες. Θα στείλουμετις
 χειροπέδες[14]και θα γράψουμε μια
 αναφορά για τα τεκταινόμενα σε όλον
 τον κόσμο. Στην προετοιμασία
 έχουμεδημοσιεύσει ένα άρθρο του
 συνιδρυτή του FSFE Bernhard Reiter[15]. Εξηγεί
 τις προϋποθέσεις για έναν καλό τύπο
 αρχειοθέτησης και επιχειρηματολογεί
 ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι η σωστή
 επιλογή, αλλά χρειάζεται να τα
 προωθήσουμε ακόμη περισσότερο. Η
 κεντρική του ερώτηση για τους τύπους
 αποθήκευσης είναι «Μπορούμε να τους
 απλοποιήσουμε;». Το άρθρο είναι στα
 Γερμανικά και
 αναζητάμεμεταφράσεις[16].
- Το FSFανακοίνωσε τα Βραβεία Ελεύθερου
 Λογισμικού[17]. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
 από το FSFE στον χάκερ Ελεύθερου
 Λογισμικού Yukihiro Matsumoto και στο GNU Health[18].
- Η Ισλανδία ξεκίνησε ένα έργο[19]για να
 ενθερρύνει τη μετάβαση της δημόσιας
 διοίκησης στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο
 εκδότης σας ήδη αναμένει αναφορά
 σχετικά με αυτό στο FSCONS[20]στο
 Γκέτεμποργκ.
- Μια επιλογή απότη συγκέντρωση
 πλανητών της Κοινότητας[21]:Ελεύθερο
 Λογισμικό, και για το μάρκετιγκ
 τίποτα; Και ποιο είναι το πιο ισχυρό
 εταιρικό όνομα στο Ελεύθερο
 Λογισμικό; Ο Timo Jyrinki γράφει
 γιαεταιρικά ονόματα, μάρκετιγκ και
 τεχνικές λεπτομέρειες[22].
- Ο Hugo Royδιοργανώνει μια εκδήλωση στη
 Sciences Po στις 6 Απριλίου[23](στα Γαλλικά).
 Μεταξύ άλλων ο Lawrence Lessig, συγγραφέας
 του βιβλίου «Κώδικας και άλλοι νόμοι
 του Κυβερνοδιαστήματος» ("Code and other laws of
 Cyberspace") θα μιλήσει για τον χαρακτήρα
 των συγκρούσεων στη νομοθεσία για το
 Διαδίκτυο ("The Character of Cyberlaw Battles").
- Η Birgit Hüsken αναλύειπώς πλέκεται το σήμα
 της Κοινότητας[24].
- Το Μέλος Αριθμός 1, Mario Fux,θέλει να
 συστήσει έναν τοπικό σύλλογο[25]στη Randa,
 Ελβετία για να διατηρήσει ενεργές τις
 τοπικές δραστηριότητες στο Ελεύθερο
 Λογισμικό.
- Και ο Mirko Böhm γράφει γιατη διαχείριση
 εμπιστοσύνης σε μικτές εμπορικές και
 εθελοντισμού κοινότητες Ελεύθερου
 Λογισμικού[26].

5. http://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=325
6. http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=547
7. http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.el.html
8. http://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/example-questions.el.html
9. http://fsfe.org/news/2012/news-20120322-01.el.html
10. http://fsfe.org/news/2012/news-20120322-01.el.html
11.
http://netzpolitik.org/2012/saarlandische-piraten-abhangigkeit-und-restriktive-lizenzen-sind-gutes-recht
12. http://download.fsfe.org/audio/20120320-bbc5-interview-anna-morris.ogg
13. http://documentfreedom.org
14. http://fsfe.org/news/2012/news-20120321-01.el.html
15. http://fsfe.org/projects/os/minimalisticstandards.el.html
16. http://fsfe.org/contribute/translators/translators.el.html
17. https://www.fsf.org/news/2011-free-software-awards-announced
18. http://health.gnu.org/
19.
https://joinup.ec.europa.eu/news/all-icelands-public-administrations-moving-towards-open-source
20. http://fscons.org
21. http://planet.fsfe.org
22. http://losca.blogspot.de/2012/03/on-brands-marketing-and-technical.html
23. http://blog.hugoroy.eu/2012/03/28/cyberlawconf-avec-lawrence-lessig/
24. http://blogs.fsfe.org/birgit.huesken/?p=122
25. http://blogs.fsfe.org/mario/?p=179
26.
http://www.agile-workers.com/web/2012/03/managing-trust-in-mixed-commercial-and-volunteer-open-source-communities/

-


== Δραστηριοποιηθείτε: Φυλλάδια για
ελεύθερη φορητότητα! ==

Η δράση μας,Ελευθερώστε το Android
σας[27]είχε αρκετή απήχηση. Εκτός της
προετοιμασίας του για τις εξετάσεις, ο
Torsten Grote έδωσε συνεντεύξεις για τη
Γερμανική εφημερίδα"Die
Tageszeitung"[28],ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις[29]και διοργάνωσε ένα
πρώτο πάρτι εγκατάστασης για την FoeBud
e.V.[30]. Επίσης στοπερίπτερό μας στη Cebit[31],
στην Chemnitzer Linux-Tage[32], καθώς επίσης και
στην Augsburger Linuxinfotage[33]πολλοί έδειξαν
ενδιαφέρον στη δράση αυτή. Θα θέλαμε να
έχουμε περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί.
Σας ζητάμε να διαφημίσετε τη δράση με
φυλλάδια και αφίσες στην τοπική σας
ομάδα χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού, σε
hackerspace, εταιρεία, πανεπιστήμιο, σχολείο
ή στο αγαπημένο σας μπαρ. Γράψτε ένα e-mail
με μια ταχυδρομική διεύθυνση στο
fellowship[34] fsfeurope.org[35]και θα σας στείλουμε
μερικά φυλλάδια και αφίσες για να
κάνετε τη διαφήμιση.

27. http://fsfe.org/campaigns/android/android.el.html
28. https://www.taz.de/Kampagne-fuer-offene-Mobilsysteme/!90036/
29.
http://on3.de/element/13543/freie-software-fuer-android-handys-weg-mit-den-fesseln#/element/13543/freie-software-fuer-android-handys-weg-mit-den-fesseln
30. http://foebud.de
31. http://blog.romal.de/2012/03/fsfe-cebit-stand-uberlebt.html
32. http://blogs.fsfe.org/birgit.huesken/?p=105
33.
http://blog.schiessle.org/2012/03/26/ruckblick-auf-den-augsburger-linux-infotag-2012/
34. mailto:fellowship at fsfeurope.org
35. mailto:fellowship at fsfeurope.org

Ευχαριστούμε όλα
ταΜέλη[36]καιδωροθέτες[37]που καθιστούν
εφικτή την εργασία μας,
36. http://fellowship.fsfe.org/join
37. http://fsfe.org/donate/thankgnus.el.html

Matthias Kirschner- FSFE

-- 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
<http://fsfe.org>
Τα νέα του FSFE <http://fsfe.org/news/news.el.rss>
Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE
<http://fsfe.org/events/events.el.rss>
Συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας
<http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml>
Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό
<http://fsfe.org/contact/community.el.html>


More information about the Newsletter-el mailing list