[Fellowship-Slovenia] [pipa-org] Za prevest: Free Software pact v slovenščino

Matija Šuklje matija at suklje.name
Wed Mar 19 19:37:53 UTC 2014


Die 19. 03. 14 et hora 18:50:17 Igor Kolar scripsit:
> Evo hitrega prevoda, popravki dobrodošli.

Super, hvala! :D

> Kako zdaj to spravimo v PDF, in potem v roke kandidatov (ki bodo znani
> kmalu)?

1)	da se na wiki [done]

2)	proof-reada se še (naj kdo, prosim)

3)	potem bo April zgeneriral PDF in ga lahko damo kandidatom

Celoten task list je tu (npr. prevodi flyerjev in strani):

	http://wiki.april.org/w/Free_software_pact:_list_of_tasks


lp,
hook
-- 
gsm:    +386 41 849 552
www:    http://matija.suklje.name
xmpp:   matija.suklje at gabbler.org
sip:    matija_suklje at ippi.fr
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140319/44727a19/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list