[Fellowship-Slovenia] Vlada načrtuje celovito prenovo državne informatike

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jun 5 17:22:16 UTC 2014


Die 15. 05. 14 et hora 09:45:49 andrej at kositer.si scripsit:
> S padcem vlade so vsi projekti prenove državne informatike na freeze do
> nadaljnjega, oz. verjetno vsaj do jeseni, zato je (še) pravi čas za
> utemeljeno pobudo v tej smeri. Ampak morala pa bi biti ustrezno
> pripravljena, utemeljena, po področjih, s konkretnimi predlogi za
> ukrepanje.

Se popolnoma strinjam in se mi zdi, da se po nekaj časa končno spet aktivira 
prava kombinacija ljudi, ki bi to lahko izpeljala.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140605/c2d992f5/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list