[Fellowship-Slovenia] FSFE sestanek torek 10.6. ob 20.00

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jun 5 17:31:51 UTC 2014


Hoj,

pošiljam vabilo širše kot samo na Fellowship listo z dvojnim namenom:

1) seveda, da vas *vse* povabim na sestanek, kjer bomo debatirali o pomembnih 
temah:

	v torek 10. Junija
	ob 20.00 (oz. po POT, če bo)
	v Kiberpipi, Gosposvetska 2, Ljubljana

Dnevni red¹:
1.	Spoznavanje novih obrazov
2.	Ask Your Candidates za državne in lokalne volitve
3.	Katere delavnice in hackatone bi lahko LUGOS/Kiberpipa in FSFE/Fellowship 
	lahko priredili za izobraževanje npr. učiteljev v šolah
4.	FS v državni upravi (predlog Andreja Kositra)
5.	FSFE ali Fellowship? (oz. ali rabimo ločeno ne-javno mailing listo, kdor 
	hoče sodelovati naj se prijavi)
6.	Razno

2) da počasi poenotimo strukturo Slovenske Free Software skupnosti – namreč, 
da se uporabljajo posamični obstoječi dopisni seznami organizacij za 
specifične teme, in sicer:

 •	FSFE/Fellowship Slovenija za 
 •	LUGOS-SIST za standardizacijo
 •	Pipa-Org za organizacijske namene prostora Kiberpipa
 •	itd.…


lp,
hook
—
[1]	Predloge za dnevni red lahko dodate še na:
    https://pad.fsfe.org/p/Sestanek_Slovenija_Junij_2014
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140605/afc39fa2/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list