[Fellowship-Slovenia] MNZ je odgovoril na predlog "Linux in FOSS v celotno JU"

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Jun 5 17:15:53 UTC 2014


Die 12. 05. 14 et hora 22:14:05 Rok Papež scripsit:
> Zadeva je prišla v šole vendar je manjkal sistemski pristop in
> opismenjevanje. Morda
> bi se kaj bolj podrobno enkrat pomenili v okviru sestanka FSFE? Mislim,
> da je pravi
> način, da FSFE & LUGOS organizirata redna izobraževanja o uporabi
> odprtokodnih
> programov. Tu seveda mislim tako na Linux kot tudi Firefox, LibreOffice,
> Inkscape...

Se popolnoma strinjam! In se mi zdi, da je ravno pravi čas, da začnemo 
planirat kaj bi lahko kdo organiziral – skupnost se ravno začenja prebujat na 
to temo in z novimi prostori v Kiberpipi (ter KOŽ) imata LUGOS ter FSFE super 
priložnost za take delavnice.

Dodajam to temo na dnevni red naslednjega sestanka,

	torek 10. Junija
	ob 20.00
	v Kiberpipi, Gosposvetska 2, Ljubljana
	https://pad.fsfe.org/p/Sestanek_Slovenija_Junij_2014

 > Za začetek bi bilo dobro zbrati primere dobre prakse kjer že poteka
> > pouk na FOSS sistemih po šolah v Sloveniji in jih objaviti. Lahko se
> > objavi video prispevek, vodiči, seznam primerljivih programov. Formira
> > se skupnost učiteljev računalništva, ki si medsebojno pomagajo ter
> > zagovarjajo in promovirajo FOSS po šolah. Nazadnje tudi mi spoznamo
> > probleme računalniških učilnic in najdemo FOSS rešitve. Če nam letos
> > uspe prepričati 1 šolo, da v svojih računalnicah namestijo GNU/Linux
> > in so pri tem učitelji in učenci zadovoljni s spremembo, je to
> > pomemben uspeh, ki nam da izkušnje in samozavest za naprej.
> 
> Tudi izbor vzorčne šole in priprava materialov iz pridobljenih izkušenj
> se mi zdi dober
> predlog. Jaz sem za :-).

Podpiram tudi jaz!

Moramo učitelje računalništva (in njihove dijake/učence) bolje vključiti v 
skupnost.

Tu je na primer, velik potencial v CoderDojo, FS računalniško izobraževanje 
za otroke 7-14 let, ki ga izvajata dva Kiberpipca vsak teden v Knjižnici 
Otona Župančiča.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140605/81f0b3d9/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list