[Fellowship-Slovenia] Razpis MIZS v nasprotju s predpisi EU

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Jan 13 15:35:34 UTC 2014


Die 10. 01. 14 et hora 12:35:58 Robert Ludvik scripsit:
> Za konkretni razpis bodo lahko napisali 101 argument zakaj hočejo ravno
> to opremo in nobene druge (makri, prilagoditev 3rd party programske
> opreme, ki izkorišča MSO funkcije ...).

To je jasno. In tako bo tudi za vsak razpis, ker je v tisti fazi v praksi že 
tako pozno, da morajo licence dobiti, če nočejo imeti v rokah nelegalen 
software.

Zadeve se je treba lotiti vsaj kako leto pred potekom licenc, da do takega 
razpisa sploh ne pride.

Za trenuten razpis lahko od konstruktivnih možnosti kvečjemu manjše popravke 
iztržimo — npr. da se razpisno dokumentacijo objavi v PDF ali ODF, se dopiše v 
razpis „ali enakovredno”.

> Drugače pa kot je navedel Rok - promocija in *podpora*. Podporo želijo
> /zahtevajo vsi, tudi če jo ne rabijo potem. In začet na MZ (Čač) s
> sestankom in dogovorom kako to izpeljati.

Sem ravno bil na telefonu z Janezom Čačem. Klic je bil bolj kratke in 
predstavitvene narave, ker sem ga klical pred sestankom, sva se pa zmenila za 
sestanek, da se v živo pomeniva/mo.

Na tem mestu bi še enkrat opozoril, na anketo, kdaj naj imam FSFE Fellowship 
Slovenija sestanek *ta teden* na to temo:

	https://dudle.inf.tu-dresden.de/FSFE_Fellowship_sestanek_januar_2014/

Glede na situacijo se najbolj nagibam na petek zvečer.

Kot je Rok že napovedal, na telefonu g. Čač ni izpadel kot kak goreč 
nasprotnik FS, ampak bolj kot zmerni podpornik; ki pa ga v profesionalnem 
življenju pestijo naslednje skrbi/ovire:

 -	na šolah so IT oddelki precej skromni in že da vzdržujejo poznano MS 
	okolje je za njih precejšen zalogaj; kaj šele migracija in nov OS;
 -	nujno potrebna je resna podpora (klicni center, servis …) in v tem oziru 
	FS še precej manjka, vsaj pri nas;
 -	njegova naloga je, da zagotovi stabilno in predvidvjivo rešitev
	(kar ne pomeni, da FS ni stabilen, samo GUI se prepogosto spreminja);
 -	in nazadnje, kako naj ministrstvo prisili šole naj presedlajo na 
	GNU/Linux, če še vlada noče migrirati ministrstva.

Zopet je izpostavil, da še vedno na šolske računalnike pred-naložijo določene 
FS programe, kljub temu da ni več dual-boot Pingo sistema. Omenil je tudi, da 
sta na strežniški strani zelo prezentna Joomla in Moodle.

Zdi se mi, da je primeren pogovorni partner, da poskusimo do naslednjega 
razpisa stvari spremeniti na boljše — tako s strani ministrstva kot skupnosti.


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140113/c750ead3/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list