[Fellowship-Slovenia] Razpis MIZS v nasprotju s predpisi EU

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Jan 15 15:47:00 UTC 2014


Se vidimo v petek na sestanku! :)

Janez Čač mi je na to temo posredoval še:

> > -----Original Message-----
> > From: [edited]
> > Sent: Tuesday, January 07, 2014 11:33 PM
> > To: Janez Čač
> > Subject: Sporen razpis
> > 
> > Spoštovani!
> > 
> > Javni razpis za zakup licenc za programsko opremo VIZ, NUK in CTK krši
> > zakonodajo. Tehnične specifikacije se namreč sklicujejo na posamezne
> > blagovne znamke (Microsoft Office Pro Plus, Microsoft Windows Pro Upgrade,
> > ...), kar je v nasprotju z 9. odstavkom 37. člena zakona o javnem
> > naročanju
> > (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304).
> > Povezava do razpisa:
> > http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3jav
> > nirazpis_pi1[show_single]=1323
> > 
> > Pričakujem pojasnilo in vas lepo pozdravljam.
> 
> -----Original Message-----
> From: Janez Čač [mailto:Janez.Cac at gov.si]
> Sent: Wednesday, January 08, 2014 7:55 AM
> Subject: FW: Sporen razpis
> 
> Tole sem dobil na moj e.mail naslov.
> 
> Ne vidim, da bi bilo vprašanje objavljeno tudi na portalu e-Naročanje:
> http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=320398
> 
> ---
> 9. odstavek 37. člena ZJN pravi:
> ...
> (9) Če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne
> smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali
> na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če
> bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim
> proizvodom ali bi s tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v
> primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s
> tretjim in četrtim odstavkom tega člena; pri takem sklicevanju se navede
> besedo >ali enakovredni<.
> ---
> 
> Mislim, da gre za mladega človeka/študenta, ki se navdušuje nad uporabo
> odprtokodne in proste porgramske opreme in storitev, zato predlagam tak
> odgovor:
> 
> ..,
> Spoštovani.
> 
> 9. odstavek 37. člena ZJN-2 omogoča omembo blagovne znamke, če to omogoča
> predmet javnega naročila. Na vzgojno-izobraževalnih zavodih, univerzah
> NUK-u in CTK-a je trenutno v rabi razpisana programska oprema na več
> 10.000 računalnikih, ki je zaradi organizacijskih, tehničnih in finančnih
> razlogov v tem trenutku ni mogoče, ne da bi ogrozili nemoteno uporabo
> informacijskih sistemov, umakniti iz uporabe, kar opravičuje omembo
> blagovne znamke.
> 
> Navedeno ne pomeni, da ministrstvo ne podpira uporabe odprtokodne in
> proste programske opreme in storotev v vzgojno-izobraževalnih zavodih -
> VIZ, npr.:
> - pred leti je ministrstvo na vsak računalnik, ki je bil dobavljen VIZ
> namestili operacijski sistem Windows in Linux (Pingo), v obeh operacijskih
> sistemih tudi OpenOffice.org. Rezultati niso bili spodbudni, saj na VIZ v
> veliki večini Linux-a niso uporabljali in so ga odstranili (pri tem je
> bilo obilo težav), zato smo po nekaj letih to prakso prekinili. Še vedno
> pa na vsak računalnik v okviru operacijskega sistema Windows namestimo
> OpenOffice.og (ali Libre Office) ter drugo odprtokodno ali prosto
> programsko opremo (npr. Firefox, Rar, 7-zip, Inkscape),
> - VIZ preko Akademske iin raziskovalne mreže Slovenije omogočamo uporabo
> strežnikov Joomla za izdelavo spletnih strani in Moodle za delo v
> e-učinicah ter druge stortve, ki temeljijo na odrtokodni ali prosti
> programski opremi, VIZ uporabljajo tudi druge proste storitve (npr. Google
> Drive, Dropbox),
> - vsa e-gradiva, katerih razvoj je (so)financiralo ministrstvo objavljamo
> pod Creative Commons licenco, ki omogoča nekomercialno rabo in predelavo
> e-gradiv (npr. http://www.e-um.si). Podobno bo tudi z e-učbeniki, katerih
> razvoj je še v teku,
> - pri izobraževanju učiteljev le-te seznanjamo s licenčnimi modeli uporabe
> programske opreme in jih seznanjamo z odprtokodno in prosto programsko
> opremo in storitvami te možnostmi njihove uporabe v izobraževalniem
> procesu.
> 
> Menimo, da bo tudi v bodoče v šolskih inštitucijah v rabi programska
> opreme in storitve z različnimi ličenčnimi modeli ter da kvaliteta
> programske opreme ali storitev ni ni nujno povezana z načinom
> licenciranja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šprot bo tudi v
> bodoče spremljalo razvoj na področju programske opreme in storitev ter se
> pridružilo pobudam, ki bodo promovirale različne modele licenciranja
> programske opreme in storitev.
> 
> Lahko se tudi slišimo: 01 400-4650.
> 
> Lepo pozdravljeni,
> 
> Janez Čač
> Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
> ---


in pa:

> ---
> Pošiljam še izsek iz dopisa, ki ga ob dobavi računalnikov že vrsto let
> pošiljamo na šole.
> 
> ...
> • po navodilu naročnika bo dobavitelj na vse običajen prenosne računalnike
> namestil tudi drugo programsko opremo (npr. programsko opremo za zaščito
> pred računalniškimi virusi F-Secure, pisarniški paket OpenOffice.org 3.x –
> slovenska inačica in Microsoft Office Professional 2010 – slovenska
> inačica, didaktično programsko opremo, programsko opremo za delo v omrežju
> internet...). Licence in medije za namestitev (oz. prenos namestitvene
> programske opreme preko interneta) zagotovi naročnik, vzgojno-izobraževalni
> zavodi si zagotovijo medije sami oz. jih že imajo,
> 
> • dobavitelj bo zagotovil, da bo na vseh običajnih prenosnih računalnikih
> delovala t.i. »živa distribucija« (live DVD) operacijskega sistema Linux
> FeriX 3.x, zagon DVD-a. ---


-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr   || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140115/626b2ef2/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list