[Fellowship-Slovenia] Razpis MIZS v nasprotju s predpisi EU

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Jan 10 23:46:26 UTC 2014


Se opravičujem za pozen odgovor, sem imel gužvo s Kiberpipo danes¹.

Die 10. 01. 14 et hora 22:22:50 Rok Papež scripsit:
> Zelo verjetno bodo FSFE upoštevali, c(e se pride dogovarjati s kakšnimi
> konkretnimi predlogi/zahtevami. Ciljati bi pa morali
> tudi na uporabo ODF in ostalih odprtih standardov v javnem sektorju.
> Pristopa sta dva:
> 1. Pogajanja/dogovori z MIZŠ
> 2. "Guns blazing" s pritožbami in uradnimi zahtevami za revizijo

Načeloma mi je ljubši prvi pristop in tudi FSFE se načeloma tega drži.

Kar se brezzobosti tiče je pa tako, je v moji moči, da to storimo kot FSFE in 
ne samo kot Fellowship. Seveda to pomeni, da moramo stvari lotiti konkretno in 
previdno — kar pa smo tako-ali-tako sposobni :)

Predlagam, da se dobimo naslednji teden na sestanku v trenutnih „prostorih 
Kiberpipe“ — kavarni Palača Evropa pred KOŽ.

	https://dudle.inf.tu-dresden.de/FSFE_Fellowship_sestanek_januar_2014/

In se pogovorimo v živo kako se lotit tega projekta in pa še nasploh kako 
začeti z novim letom spet na novo.

Sem klical g. Čača, ampak je centrala javila, da telefonska številka ne 
obstaja. Ga bom najprej preko mejla kontaktiral po sestanku.


lp,
Matija
——
[1]	Znajo biti dobre novice :)
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140111/53931daf/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list