[Fellowship-Slovenia] Vlada načrtuje celovito prenovo državne informatike

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Apr 30 18:45:21 UTC 2014


Die 24. 02. 14 et hora 13:04:07 Andraz Sraka scripsit:
> On Sat, 2014-02-22 at 23:03 +0100, Matija Šuklje wrote:
> > http://www.finance.si/8357512/Vlada-načrtuje-celovito-prenovo-državne-info
> > rmatike
> > 
> > …super timing, da se aktiviramo glede tega :)
> 
> kaj si imel v mislih, kar se "aktivacije" tice?

1) se začet spet dobivat in sicer poleg FSFE/Fellowship še z ostalimi akterji
2) naredit in začet izvajat plan kako dosečt več FS in (za začetek vsaj) 
odprtih formatov v državni in javni upravi.

Za konkretnejše plane kovat, bi bilo pa super, če bi na FSFE/Fellowship 
Slovenija sestanke še kdo razen mene in JLP prišel ;)

lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140430/442888b4/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list