[Fellowship-Slovenia] [GLASUJ] Redni sestanki v novih prostorih Kiberpipe

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Apr 30 20:26:18 UTC 2014


Hejhoj!

zdaj, ko ima Kiberpipa končno nove in svetlejše prostore¹, bi se lahko začeli 
spet dobivat na mesečni ravni.

Dajte prosim izpolnit anketo kateri *dan in uro v tednu* bi imeli čas:

	https://dudle.inf.tu-dresden.de/Redni_FSFE_Slovenija_sestanki_2014/

…in pa v mejlu komentirat kateri teden v mesecu bi vam ustrezal.

Jaz bi predlagal kar 1. teden, ker je najlažje za zapomnit si. Sem pa odprt za 
predloge.


lp,
hook
—
[1]	Ja, to je ratal že running gag …ampak so res ☺
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140430/7e25fe3d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list