[Fellowship-Slovenia] Odpta koda v DU RS na namizjih - tri leta kasneje

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Apr 30 18:42:12 UTC 2014


Die 06. 03. 14 et hora 11:44:04 Andrej Kositer scripsit:
> Kaj se je zgodilo s Študijo odprte kode v RS na namizjih iz leta 2011?
> http://bazar.coks.si/?p=1261

Super hvala, da je COKS to še shranil! :D

Andrej, lahko o tem kaj več poveš?


lp,
hook
-- 
Koordinator pravnega moštva & Koordinator za Slovenijo
Free Software Foundation Europe
www: http://fsfe.org       █▉   || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org    █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉   || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: matija_suklje at ippi.fr      || gsm: +386 40 690 890
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20140430/26e6db34/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list