[Fellowship-Slovenia] Smartcard

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon May 16 06:43:03 UTC 2011


On Monday 16 of May 2011 07:43:42 Matej Kovacic wrote:
> Lahko bi celo nabavili Gemaltove NET USB ključke (smartcard reader +
> kartica v enem). Zadeva pride nekje do 20 EUR, gor lahko potiskamo svoj
> logo...

A mamo lasten logo drugačen od FSFE Fellowship? To mi je pa ušlo O_o

Valda lahko to nardimo, ampak ne vidim neke poante. Ta Fellowship OpenPGP card 
deluje hkrati kot Fellowship membership card (na njej je ime in zaporedna št. 
člana).


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110516/4aaa8c9d/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list