[Fellowship-Slovenia] Key signing party na Velikem POK-u

Andraz Brodnik brodul at gmx.com
Wed May 4 14:27:53 UTC 2011


Hm kako pa to zgleda. Si ljudje izmenjajo fingerprinte ali kaj ? Ali
imaš en štant, ki valificira public keye, če folk pokaže osebne pa svojo
faco.

Načelo vem kako kluči funkcionirajo. Samo ne vem kako zgleda party?


On Wed, 2011-05-04 at 08:37 +0200, Matija Šuklje wrote:
> Hoj,
> 
> že nekaj časa je visela v zraku ideja, da bi po dolgo časa imeli spet GPG/PGP 
> key signing party in Veliki POK bi bil idealni čas za to!
> 
> Ni komplicirano, samo zgleda na prvi pogled tako. Vsekakor je pa poseben 
> dogodek, videti vse geeke, ki stojijo v dveh vzporednih vrstah. Tudi velik 
> vpliv ima na verodostojnost ključov vseh, ki ima[jo,mo] GPG/PGP ključ.
> 
> Se kdo javi?
> 
> Meni nikakor ne bo uspelo. Tudi ne bom mogel biti cel dan tam¹ :(
> 
> Je pa to tudi idealen način, da se naučiš več o GPG/PGP ključih. Če te stvar 
> zanima in imaš kakšen dan časa, je to povsem dovolj izkušenj (tudi, če si 
> moraš ključ še narediti).
> 
> navodila:
> http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_party/en/keysigning_party.html
> 
> 
> lp,
> Matija
> -.-.-
> [1]	ogrooooomno preveč dela za faks + še FSFE
> -- 
> Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
> in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
> www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
> e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
> xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
> sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
> _______________________________________________ Dopisni seznam Fellowship-slovenia Fellowship-slovenia at lists.fsfe.org https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-slovenia Arhiv je javno dostopen na: https://lists.fsfe.org/pipermail/fellowship-slovenia/

-- 
LP bro
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110504/258cf0a5/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list