[Fellowship-Slovenia] Key signing party na Velikem POK-u

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu May 5 19:44:37 UTC 2011


On Wednesday 04 of May 2011 16:27:53 Andraz Brodnik wrote:
> Hm kako pa to zgleda. Si ljudje izmenjajo fingerprinte ali kaj ? Ali
> imaš en štant, ki valificira public keye, če folk pokaže osebne pa svojo
> faco.
> 
> Načelo vem kako kluči funkcionirajo. Samo ne vem kako zgleda party?

Na tistem, na katerem sem bil, je zgledalo cca. tako, da se pa naredit tut 
lažji (ampak zato z manjšo mero zaupanja):

1) vsak je uploadal svoj public key na nek za to postavljen server;
2) na določen datum in uro se je exportiralo imena in fingerprinte, ki so bili 
pravočasno oddani na server;
3) ta seznam je bil poslan vsem udeležencem;
4) vsak udeleženec si je zračunal hash(e) seznama, ga natisnil in zapisal na 
list(e) prej omenjen(e) hash(e);
5) natiskan seznam in (vsaj en) osebni dokument je vsak vzel na party;
6) na začetku partya je organizator glasno prebral hash(e) seznama, da so vsi 
preverili, da imajo pravilen seznam;
7) vsak je na svojem seznamu preveril, da je njegov fingerprint pravi (itak 
imajo vsi isti seznam zaradi hashov);
8) nato so se postavili v dve vrsti s cca. enakim številom ljudi in gledali 
ena proti drugi (gre tudi z eno, ampak dve sta hitrejši);
8) nato so po vrsti vsak pri vsakem preverili osebni dokument, ga primerjal z 
obrazom in imenom na seznamu, drugi mu je pa potrdil, če je njegov fingerprint 
na seznamu pravilen;
9) na svoj seznam si zato sproti odkljukaval za vsakega, če je fingerprint 
osebe pravi in če si preveril identiteto;
10) doma nato z 'gpg' (ali kar s skriptico), downloadaš javne ključe s prej 
omenjenega serverja, jih podpišeš in se pri tem še izjasniš svoje zaupanje o 
identiteti (t.i. certification level¹);
11) odvisno od dogovora je potem, ali vsak te podpisane javne ključe pošlje na 
server(je) ali pa po e-mailu individualno vsakemu od udeležencev njegovega. 
Bolj pogost je baje slednji dogovor;
12) svoje javne ključe, ki jih dobiš podpisane nazaj po e-mailu (oz. prek 
serverja) potem importiraš z 'gpg' in to je to.

...za veliko večino teh točk obstaja skriptica² in ni treba delat na roke:

Kot rečeno, stvar je v praksi *zelo* bolj enostavna in intuitivna, kot se 
sliši.lp,
Matija
-.-.-
[1]	moj key signing policy in kako se vedem do certification level:
	http://matija.suklje.name/?q=node/194
	opomba: čeprav ponekod piše tu „trust“ to ni isto kot trust level, ki ga 
zračuna GPG/PGP po nekem algoritmu v skladu s številom in trust levelom 
podpisov, ki jih posamičen ključ ima.
[2]	PGP Tools — predvsem je tu uporaben „caff“:
	http://pgp-tools.alioth.debian.org/
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110505/fc93da82/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list