[Fellowship-Slovenia] Key signing party na Velikem POK-u

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed May 4 06:37:26 UTC 2011


Hoj,

že nekaj časa je visela v zraku ideja, da bi po dolgo časa imeli spet GPG/PGP 
key signing party in Veliki POK bi bil idealni čas za to!

Ni komplicirano, samo zgleda na prvi pogled tako. Vsekakor je pa poseben 
dogodek, videti vse geeke, ki stojijo v dveh vzporednih vrstah. Tudi velik 
vpliv ima na verodostojnost ključov vseh, ki ima[jo,mo] GPG/PGP ključ.

Se kdo javi?

Meni nikakor ne bo uspelo. Tudi ne bom mogel biti cel dan tam¹ :(

Je pa to tudi idealen način, da se naučiš več o GPG/PGP ključih. Če te stvar 
zanima in imaš kakšen dan časa, je to povsem dovolj izkušenj (tudi, če si 
moraš ključ še narediti).

navodila:
http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_party/en/keysigning_party.html


lp,
Matija
-.-.-
[1]	ogrooooomno preveč dela za faks + še FSFE
-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110504/e8fb7a25/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list