[Fellowship-Slovenia] Državna uprava bo prešla na Prosto Programje! :D

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Mar 9 11:26:18 UTC 2011


V današnjem Delu na 10. strani je članek, kako MS zbira partnerje, da bi 
prepričali državo, da je študija buče in da je MS the only way to go™

Res še ni nihče tu prebral cele študije? Počasi bo treba ukrepat.


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110309/5462e5bf/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list