[Fellowship-Slovenia] Konferenca o avtorskih pravicah v digitalnem okolju

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Mar 21 16:25:09 UTC 2011


On Monday 21 of March 2011 11:33:06 Simon Delakorda (INePA) wrote:
> Matija,
> 
> je tvoj angleški povzetek konference objavljen na spletu? S tvojim
> dovoljenjem bi povezavo dodal med dodatne vire v svoje moderatorsko
> poročilo za drugi panel, ki ga pripravljam za Tanja Fajon.

Ni. Pa ne vem, če ga bom dal na net tko… A se mudi?


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110321/5193dd35/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list