[Fellowship-Slovenia] Fwd: [LUGOS] javni razpis za e-storitve in mobilne aplikacije

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Jul 8 11:45:37 UTC 2011


---------- Forwarded Message ----------

Subject: [LUGOS] javni razpis za e-storitve in mobilne aplikacije
Date: Thursday 07 of July 2011, 19:19:14
From: Mojca Miklavec <mojca.miklavec.lists at gmail.com>
To: Glavni dopisni seznam LUGOSa <lugos-list at lugos.si>, Linux in slovenjenje 
<lugos-slo at lugos.si>

PREDOBJAVA Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja
e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne
organizacije v letih 2011 do 2013

http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=976
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/eVsebineJZ/Predobjava_JR_estoritve_JZNO_2011-2013.pdf

Vrednost projektov: med 50.000 in 300.000 EUR.

LP,
  Mojca
_______________________________________________
lugos-list mailing list
lugos-list at lugos.si
http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-list
-----------------------------------------
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110708/b2f42c4a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list