[Fellowship-Slovenia] I ❤ Free Software... em, Microsoft

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Sun Feb 13 22:00:34 UTC 2011


On Sunday 13 of February 2011 17:06:21 Matej Mertik wrote:
> Kaj če bi v Sloveniji naredili prvo gimnazijo, ki deluje izključno na
> odprti kodi. Prehod cca leto dni do 2012, podpora COKSa, FSFEja, FIŠa,
> mislim, da bi v Ljutomeru hitro slišali na to. Okrog namotamo:
> 
> a) pogledamo prakse v tujini, kjer jim gre bolje
> b) izdelamo celovito stroškovno analizo za obdobje petih let
> c) izdelamo nesramno medijsko kampanjo in presenetimo ministrstvo
> 
> Vidi kdo kje kakšne potencialne vire, evropski socialni sklad na primer
> (izobraževanje odraslih, okpo se prav tako izobražuje kot EDCL:)), lahko bi
> pripravili EDCL v smislu OKPO, idej je in možnosti je kar nekaj

Če se je kdo pripravljen tega resno lotit, bi bilo zelo pohvalno! :D

Hja, če je (wiki.)sio.si sponzoriran od MŠŠ in pa Evropski socialni sklad, 
zakaj pa ne bila še „prosta šola“? :P

Glede prakse se pa lahko pogleda na OSOR[1] — tam dostikrat najdem novice 
glede tega.


lp,
Matija

-.-.-
[1]	EU Open Source Observatory and Repository
	http://osor.eu
-- 
Namestnik koordinatorja Freedom Task Force
Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110213/dd741c24/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list