[Fellowship-Slovenia] Prosto Programje za NVO

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Fri Aug 19 16:47:52 UTC 2011


On Sunday 21 of November 2010 12:29:31 Matija Šuklje wrote:
> Hoj,
> 
> v prejšnji niti se je začela debata glede COKS-ovega paketa Odprta Koda za
> Nevladne Organizacije (OKNO) ter Kiberpipinh Prostih programov za Windows in
> da bi to en tak projekt lahko nadaljevali.
> 
> Da bi spravili vse to znanje na kup in lažje debatirali na to temo, sem
> ustvaril javno dostopen EtherPad na:
> https://fellowship-slovenia.etherpad.fsfe.org/3

še en podoben projekt:
http://www.ttcsweb.org/fswin-cd/


lp,
Matija
-- 
FSFE Legal koordinator
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110819/c42de148/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list