[Fellowship-Slovenia] Razjasnjevanje pojmov - odprta koda, odprti formati, hacker ...

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Apr 25 20:19:57 UTC 2011


Men se sliš to precej kul ideja! :D

Sklepam, da boš to dal pod neko čimbolj prosto licenco na voljo.

Kje boš pa objavil? Imaš kkšne večje plane že za čimvečji odziv? Slo ali Eng?


lp,
Matija

-- 
Namestnik pravnega koordinatorja, FSFE
in Koordinator Fellowship skupine Slovenija
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110425/e5bfc803/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list