[Fellowship-Slovenia] Razjasnjevanje pojmov - odprta koda, odprti formati, hacker ...

Andraz Brodnik brodul at gmx.com
Mon Apr 25 19:25:46 UTC 2011


Lep pozdrav,

ker se že nekaj časa nisem umetniško izživljal, mi je namisel prišlo, da
bi posnel/i serijo kratkih clipov, kjer bi pojasnjevali kaj pomenijo
termini: odprta koda, odprti formati, hacker, cracker, hackerspace ...

Clipi bi bili v stilu stop motion (slikaš frame z fotoaparatom), za
ozadje bi imel črn tekstil, na črn textil bi pa polagal volne različne
barve. Gor bi prikazoval simbole ($)  ... 
Zraven pa govoril razlago (v slovenščini), primere ...

Uh, se to zakomplicirano sliši. :D

Zakaj bi to delal:

It's fun.
Mogoče bi si to pogledali vsaj novinarji, mogoče ljudje, ki jih to
zanima. Ker opažam, da ljudje ne razumejo osnovnih terminov  ter idej.
Zdi se mi, da če bi pokrili razumevanje teh pojmov, bi veliko naredili.
Taki clipi bi se lažje približali mladini, ker najstniki ne hodijo na
konference, ne berejo bloga Tanje Fajon, ter ne berejo Dela. Sloh če
pušnemo prek socialnih mrež.
En clip lahko naredim v enem dnevu.

Kaj/koga rabim:

Pač tehnološko in iz stališča stuffa ne rabim dosti pomoči, večino bi
lahko naredil sam (v Kiberpipi), če kdo pride mimo na pivo ali pa ponudi
pomoč, se tudi ne bom branil. 
Pomoč bi rabil pri reviziji terminov/scenarija. Mogoče bi lahko kdo drug
govoril besedilo, da ne bom vedno jaz. :D

Bom posnel kakšen demo, da bo bolj razvidna ideja.

Pod clipe bi bile lahko podpisane vse organizacije, ki bi te clipe
idejno podpirale, razen strank ter podjetij (čisto zaradi etike). Je pa
to zadnje stvar debate. Sam bi rad videl, da so stvari neodvisne od
strank ter firm, ker so slovenski mediji otročji.

-- 
LP bro
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20110425/25f18ef5/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list