[Fellowship-Slovenia] EU anketa o prostem programju, standardih in patentih

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Sep 13 16:17:12 UTC 2010


Kot del Študije o korelaciji med standardi in intelektualno lastnino[1] je Evropska 
komisija objavila istoimensko anketo[2]. Na podlagi le-te bo Komisija potem spremenila 
politiko standardizacije.

FSFE poziva[3] torej vsa podjetja, ki se ukvarjajo s prostim programjem, da naj anketo 
izpolnijo in s tem pomagajo, da standardi ne bodo obremenjeni s patenti.

Problematika:		odprti standardi ali standardi obremenjeni s patenti
Ciljna skupina:	podjetja
Rok oddaje:		17. sep. 2010
Oblika:			19 "multiple-choice" vprašanj

Največje jedro spotike je tu vprašanje ali naj bodo v standardih dovoljeni patenti pod 
FRAND pogoji (možnost, da je potrebno plačevati licenčnino za patente) ali naj se bodo 
patenti, ki pokrivajo standarde na voljo brez licenčnine vsakomur. S stališča prostega 
programja so FRAND nesprejemljivi, ker jih zaradi njih ne more kdorkoli uporabiti. V 
praksi si le veliki igralci lahko privoščijo plačilo „pravične in razumne“ licenčnine.


lp,
Matija
-.-.-
[1]	http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-
policy/policy-activities/intellectual-property-rights/index_en.htm
[2]	http://projects.isi.tu-berlin.de/ipr/eso/survey.php
[3]	http://fsfe.org/news/2010/news-20100907-01.en.html
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100913/b8d28c37/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list