[Fellowship-Slovenia] Anketa EU Komisije o dostopu in ponovni uporabi informacij iz javnega sektorja

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Sep 9 18:02:55 UTC 2010


Hoj,

pravkar sem rešil omenjeno anketo[1] in bi bilo koristno, če bi jo še kdo oz. 
vsaj posredoval naprej.

Gre za zbiranja mnenj in komentarjev o trenutni Direktivi o ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja[2] (sama direktiva ima samo 4 strani) in kakšne 
naj bodo spremembe, če so sploh potrebne.

Na kratko gre pri direktivi za to kateri podatki, ki jih proizvede javni 
sektor naj bodo na voljo javnosti in podjetjem in pod kakšnimi pogoji.

Pri tem pa gre v vprašalniku za vse mogoče podatke, ki so financirane z javnim 
denarjem — od statistik do zemljevidov, kulturnih del, raziskovalnih del itd.


lp,
Matija
-.-.-
[1]	http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010
[2]	http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:32:32003L0098:SL:PDF
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100909/8554731a/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list