[Fellowship-Slovenia] Redni sestanki! + namestnik

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Wed Sep 22 19:26:48 UTC 2010


Glede rednih sestankov je sedaj izenačeno 9 glasov za:
* torek 20.00
* sredo 20.00

Razlika med tema dvema terminoma je, da na enega ima čas Rok, na drugega pa 
L0ki. Lepo bi bilo, če bi še kdo povedal kdaj ima čas, da ne bo treba odločati 
z žrebom.

Poleg tega pa opažam, da bi za koordinacijo Fellowshipa potreboval še koga, ki 
bi mi pomagal, kadar imam preveč dela drugje. Se kdo javi?


lp,
Matija
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100922/57198246/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list