[Fellowship-Slovenia] Preprečimo filtriranje interneta v EU!

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Sep 16 19:23:28 UTC 2010


Vem, vem ...spet o isti temi. Ampak tako funkcionira zakonodaja v EU — 
praviloma gre prek več instanc, dokler ne postane veljavno pravo.

	\\ Glasovanje o Gallo report //

Torej, kljub temu, da je bil „Gallo report“ potrjen v JURI[1], ga mora 
izglasovati še Evropski parlament, da bo veljaven. Oz. moramo se potruditi, da 
ga *ne* bo izglasoval. Gre za stališče, da bi bilo treba še bolj strogo 
preganjati in kaznovati kršitve avtorskega prava, blagovnih znamk in patentov. 
Pri tem pa naj bi šli tako daleč, da bi preganjali tudi posameznike, ki za 
lastno uporabo kopirajo, preganjanje mimo policije in sodišč, odklapljanje z 
interneta ipd. ...skratka skoraj priprava na ACTA.

Problem je, da so evroposlanci pod velikim pritiskom založnikov in glasbene 
ter filmske industrije, ki jim je v interesu omejiti svobodo na internetu, da 
bi imeli večjo kontrolo in večje dobičke. Zato jih je treba opozoriti tudi na 
drugo plat.

Glasovanje bo opoldne 22. septembra, tako da je treba pohiteti!

La Quadrature du Net spet daje dobre predloge kako pomagati[2]:
* piši evroposlencem e-pošto; ali oz. (raje) in
* jih pokliči in jim na kratko razloži problem.

Več na strani Quadrature[3].

	\\ Nevtralnost na internetu //

V povezavi s filtriranjem interneta in njegovo nevtralnostjo pa sta še dve 
pomembni stvari ta mesec v EU.

Prva zadeva:

Komite LIBE[4] Evropskega parlamenta bo 28. in 29. septembra organiziral javno 
obravnavo o Boju proti spolnem nadlegovanju otrok in otroški pornografiji[5].

Kot poroča Netzpolitik.org[6] naj bi bilo iz seznama predavajočih očitno, da 
se za tem skriva prisluškovanje in filtriranje interneta po EU. Na njihovi 
strani tudi piše kako poskusiti preprečiti to ter kako se udeležiti te 
obravnave.

Druga zadeva:

Evropska komisija poziva k debati o nevtralnosti interneta[7] in tudi tokrat 
prek ankete (PDF je na omenjeni strani). Npr. vprašanja so tudi direktno o 
tem ali in če, koliko naj bi lahko filtrirali ali omejevali internetni promet 
ponudniki interneta. Gre torej za zelo pomembno raziskavo! In tu imajo spet 
možnost lobiji medijskih hiš in telekomov, da v namen lastnega dobička omejijo 
našo svobodo na internetu ...in ima možnost tudi vsak od nas, da se izrazi in 
škoda bi bila, če se ne bi!

La Quadrature poroča več o tem[8] in tudi ponuja dobro dodatno literaturo na 
to temo.


lp,
Matija

P.S. Ja, veliko je tokrat na kupu in se opravičujem za to. Ampak, če ne bi 
bilo _tako_ pomembno, se tudi ne bi lotil pisanja tega mejla, ker imam toliko 
dela za faks te dni, da ne uspem nič drugega početi (10 spat; jest; psa 
nahrant; učit; GOTO 10) in je velika izjema, da sploh berem kakšne mejle, kaj 
šele pišem! Iz istega razloga se tudi opravičujem, če je mejl napisan malo 
nahitro.

-.-.-
[1]	komite za pravne zadeve v Evropskem parlamentu
[2]	http://www.laquadrature.net/wiki/Gallo_report_plenary_vote_campaign
[3]	http://www.laquadrature.net/en/red-alert-on-net-freedoms-meps-shall-
reject-the-gallo-report
[4]	komite za državljanske pravice, pravo in domače zadeve
[5]	
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-
OJ-20100928-1+01+DOC+XML+V0//EN
[6]	http://www.netzpolitik.org/2010/help-us-to-prevent-internet-filters-in-
europe
[7]	
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/index_en.htm
[8]	http://www.laquadrature.net/en/make-your-voice-heard-on-net-neutrality
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20100916/dc6b8f42/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list