[Fellowship-Slovenia] Pirate Party in FSFE (Was: Re: Zapisnik sestanka 05.10.2010)

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Mon Oct 18 08:35:05 UTC 2010


Dne nedelja 17. oktobra 2010 ob 17:40:52 je milan Pss napisal(a):
> v piratski stranki smo se zmenil, da bomo skušali po srednjih šolah imeli
> predstavitev odprtih programov. kratka predstavitev ubuntu, open ofice,
> firefox,.... toliko, da vsaj vidijo kako zgleda, da vejo da obstaja in da
> ni nekaj strašnega ampak zastonj legalna opcija. lahko bi še logo od fsfe
> prilepil zravn. pa če je še kak, ki bi pomagal bi bilo super.

Sicer je že res, da se Piratska Stranka do neke mere zavzema za podobne cilje, 
se v (pre)veliki meri razlikuje od FSFE. Zato kljub temu, da ima na osebni 
ravni simpatizerje tudi v FSFE, zelo verjetno ne bodo dali žegna za uporabo 
FSFE logotipa.

Kar se tiče naše Fellowship skupine, pa bi načeloma lahko, ampak zaradi 
asociacij laične (tudi politične) javnosti, mogoče ni ravno na mestu — kaj si 
pa ostali mislite?

Ni pa nobenih problemov, če poveš/ste, da si/ste tudi simpatizerji FSFE in 
sodelujete v Fellowship in k čemu tu stremimo.


lp,
Matija

-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101018/0262a5e7/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list