[Fellowship-Slovenia] Zapisnik sestanka 05.10.2010

Matija Šuklje hook at fsfe.org
Thu Oct 7 12:00:44 UTC 2010


Dne četrtek 7. oktobra 2010 ob 10:12:22 je Matej Kovacic napisal(a):
> Državna uprava je totalno odvisna od nekaj zasebnih podjetij, ki jim
> vzdržujejo infrastrukturo (jaz jim pravim dvorni ponudniki
> informatizacije), in to tako, da je že kar neokusno.

Če se ne motim, je enemu od njih ime SRC?

> [...]
> Namreč - celotno poslovanje državne uprave (delo z dokumenti,
> arhiviranje, itd.) se odvija s tem sistemom in če bi država kdaj hotela
> narediti prehod na drug sistem, bi bilo to sicer mogoče, vendar zelo
> obsežno, časovno zahtevno in drago. Eden izmed dvornih ponudnikov sedaj
> razvija neko nadgradnjo sistema, ki so državo še bolj priklenila na njega.
> [...]

Čeprav to po Evropi ni ravno tipičen primer, ni osamljen — npr. vsaj en kanton 
v Švici ima zelo podoben problem.

Res je, da v taki situaciji ne bomo kmalu premaknili gore, ampak dolgoročno pa 
vseeno lahko vplivamo na mentaliteto, da se bodo najprej zavedali problema 
priklenitve (lock-in).

Tu nam tudi konkretno pride prav EU — poleg pravno ne-zavezujočega EIF[1], 
obstajajo tudi pravno zavezujoča pravila, ki se jih lahko posredno uporablja. 
Gre npr. za določbo, da se pri javnih naročilih ne sme sklicevati na samo 
enega ponudnika ali rešitev ipd. Na tej podlagi je možna tudi pritožba na 
Evropsko Komisijo [EC], ki sproži potem postopek (pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti [ECJ]) proti državi. Mi je bilo rečeno, da se je tega poslužil 
(večkrat) že RedHat. Torej se lahko vsaka firma, ki bi drugače bila zmožna 
prijaviti se na tak javni razpis, posluži te prijave na EC.lp,
Matija 
-.-.-
[1]	http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473
-- 
www: http://fsfe.org    █▉  || priv. www: http://matija.suklje.name
e-mail: hook at fsfe.org  █▉█▉█▉ || priv. e-mail: matija at suklje.name
xmpp: hook at jabber.fsfe.org ▉▉  || priv. xmpp: matija.suklje at gabbler.org
sip: hook at ekiga.net       || gsm: +386 41 849 552
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-si/attachments/20101007/7e290b7e/attachment.sig>


More information about the FSFE-SI mailing list