[Fsfe-se] GPL-detalj

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Mon Oct 3 12:02:07 CEST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 2005-10-03 11:44 -0700, lists at minimum.se wrote:
> Ville bara reda ut en sak. När man licensierar sin egen programvara under 
> GPL så tror jag att man alltid har kvar upphovsrätten. Det finns vissa 

Eftersom GPL bygger på just upphovsrätten så vore det väl ändå
märkligt annars. Du ger licensmottagaren vissa rättigheter som denne
annars inte skulle haft, exempelvis att modifiera och distribuera ditt
verk (källkoden) under vissa givna förutsättningar, men det betyder
inte att du själv inte behåller rättigheterna till vad du skapat.

Det är till och med helt och fullt lagligt att licensiera exakt samma
kod till andra under helt andra villkor. Jämför till exempel MySQL.

> hardcore projekt som tex GNU Classpath osv där FSF kräver att man waivar 
> alla sina rättigheter och "ger" koden till FSF för att de skall kunna 
> licensiera om den vid behov.

Observera att man i alla fall i Sverige inte kan säga upp den ideella
upphovsrätten, dvs du har fortfarande rätt att till exempel bli
namngiven som upphovsman. Hur en sådan rättsprocess mot FSF skulle
kunna se ut har jag dock ingen aning om. Är någon intresserad så får
ni fråga någon som kan internationell rätt. IANAL.

> Ett annat specialfall är om man lönearbetar 
> med standardavtal och skriver GPL kod, så har ens arbetsgivare fortfarande 
> alltid upphovsrätt till koden.

Jag vet inte om jag skulle kalla det för specialfall... du får betalt
av arbetsgivaren för att göra ett jobb, det faller sig ju ganska
naturligt att resultatet av det jobbet i första hand tillfaller den
som betalat dig för att göra det (och i många fall tillhandahållit
utrustningen som arbetet gjorts på). Vill du skapa något som
arbetsgivaren inte har något att säga till om, så gör du det utanför
betald arbetstid. Svårare än så är det knappast.

Skriver man GPL-kod på jobbet bör man nog diskutera igenom frågan med
arbetsgivaren först, så att denne är på det klara med att att så sker
och vad GPL innebär. Mycket företagsintern programutveckling är ju
avsedd att ge företaget som det sker för en konkurrensfördel gentemot
andra, vilket blir ganska svårt om resultatet av det arbetet kan
spridas och modifieras fritt.

- -- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* ..... No bird soars too high if he soars with his own wings ..... *
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)

iD8DBQFDQQGfdY+HSb3praYRAk4kAJ9GYWBtjr2hyoY0MH9UzbBAdojzxQCghPAN
OOcdJKyVY/WKatkd60thXYU=
=IURs
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Fsfe-se mailing list