[Fsfe-se] GPL-detalj

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Oct 3 20:29:52 CEST 2005


Michael Kjorling wrote:

> Observera att man i alla fall i Sverige inte kan säga upp den ideella
> upphovsrätten, dvs du har fortfarande rätt att till exempel bli
> namngiven som upphovsman. Hur en sådan rättsprocess mot FSF skulle
> kunna se ut har jag dock ingen aning om. Är någon intresserad så får
> ni fråga någon som kan internationell rätt. IANAL.

Till att börja med så kan vi konstatera att FSF inte är den enda 
rättighetsägande organisationen numera. Även SourceForge kräver liknande 
avtal för sin programvara och Apache Software Foundation likaså. Även 
Python Software Foundation har pratat om det vill jag minnas. 
Anledningen är såklart att det dels blir enklare att omlicensera 
programvara om det skulle behövas, samt att det gör det enklare att 
väcka talan mot någon som gör intrång i upphovsrätten.

I fallet när en person från länder med centraleuropeisk 
upphovsrättstradition (Europa minus England, ungefär) skriver över sin 
upphovsrätt på till exempel FSF så kommer man så klart så långt det är 
möjligt att gå på det som är avtalat. Jag har svårt att se att den 
idella rätten skulle bli någon större process där.

Däremot så blir det såklart intressantare om såväl upphovsman som 
mottagande organisation befinner sig i Europa där den ideella rätten är 
väldigt stark. FSF Europe har ett speciellt avtal för detta, Fiduciary 
License Agreement (Förfoganderättsavtal) som ger ungefär samma skydd som 
det upphovsrättsavtal som FSF/ASF använder, men som är anpassat till vår 
Europeiska lagstiftning.

Mer information på http://www.fsfeurope.org/projects/fla/

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
Phone. +46-31-31 31 310 (extension 4001)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20051003/e26aa51d/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list