[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Feb 4 23:16:27 CET 2005


Hej Michael,

> Det låter ju som något som borde vara till gagn för fri programvara, tycker jag i alla fall.

Ja, det är ett bra initiativ. För att svara på din ursprungliga fråga, 
som jag inser nu att jag borde ha svara på direkt :-), så har inte FSFE 
någon speciell åsikt idag om det här initiativet. Alla initiativ i den 
här riktningen, speciellt om de kan leda till en publik debatt, är bra 
att se.

Det känns dock inte som om det ligger speciellt högt på 
prioritetsordningen, men som med många organisationer så baseras 
prioritetsordningen mycket på vad individerna i organisationen vill 
engagera sig åt. :-)Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050204/7f9dda69/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list