[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Fri Feb 4 22:11:36 CET 2005


On 2005-02-04 21:40 +0100, oberg at fsfeurope.org wrote:
> Spontant så känns det inte speciellt säkert, ärligt talat. Jag kan 
> mycket väl tänka mig att företag ändå gör egna extensions till formatet. 
> Det enda som behövs är ju att det finns ett sätt att stänga av såna 
> funktioner när man skickar till myndigheter. Och hur ser det ut då, när 

Som sagt, jag har inte läst specifikationen själv, men av artikeln på
Groklaw och en del av kommentarerna på den att döma så är det fråga om
ett antal format som dels har alla de funktioner som behövs idag, och
också på ett enkelt sätt kan utökas *utan* att bryta kompatibiliteten
annat än att program som inte förstår sig på utökningarna naturligtvis
inte kan göra så väldigt mycket vettigt med den datan. Har de då vett
att uppföra sig som webbläsare gör, dvs att bortse från taggar som de
inte förstår, så är informationen fortfarande fullt tillgänglig även
om det kanske inte ser lika snyggt ut som avsändaren har tänkt sig.

Nej, ett öppet filformat är inte Den Helige Gral, men det är ett stort
steg på vägen bort från låsning till en enskild mjukvaruleverantör
(pust, vendor lock-in är kortare). Det låter ju som något som borde
vara till gagn för fri programvara, tycker jag i alla fall. Idag är ju
de facto problemet med läsning av dokument (både egna och andras) ett
ganska stort hinder för många att ta till sig FL/OSS, och kan vi göra
något åt det så har jag svårt att se att det skulle vara negativt. Det
talas om att OpenDocument ska sändas som ett förslag till ISO-standard
redan i sommar, och att både OpenOffice.org 2.0 och KOffice 1.4 ska
använda OD som standardformat, så detta är knappast något som ligger
åratal in i framtiden heller. Många program använder redan idag olika
former av XML-baserade filformat så att göra det möjligt för dessa att
läsa och skriva OpenDocument-filer borde vara förhållandevis enkelt -
även om jag personligen inte lär ge mig på OOo-koden i första taget.
Då håller jag mig hellre till lite mer överskådliga projekt.

-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* No bird soars too high if he soars with his own wings. -*- SM0YBY *


More information about the Fsfe-se mailing list