[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Patrik Wallstrom pawal at blipp.com
Sat Feb 5 16:11:20 CET 2005


On Fri, 04 Feb 2005, Michael Kjorling wrote:

> Jag såg en länk på Gnuheter till en artikel på Groklaw som säkert de
> flesta här redan känner till, men verkar väldigt intressant, om
> OpenDocument-formatet (eller kanske snarare -formaten). Det är fråga
> om en familj av XML-baserade filformat för alla typer av
> "kontorssvitsdokument" (ordbehandling, kalkyler, databas, osv osv).
> Artikeln finns att läsa på <http://tinyurl.com/446pe> eller
> <http://www.groklaw.net/article.php?story=20050130002908154>.
> 
> Jag ser inget om detta på FSFE-SEs hemsida, och har inte läst de 700
> sidorna teknisk specifikation själv, men detta låter väl som något som
> FSF (på alla nivåer) borde anamma? Blir detta såväl en standard inom
> EU som en ISO-standard, vilket jag förstår av artikeln är mer eller
> mindre tanken, så torde inte ens Microsoft ha något egentligt
> alternativ till att åtminstone stödja OD som ett alternativ i sina
> programvaror - även om de säkert gärna behåller sina proprietära
> format som förstahandsalternativ om de kan.

Den arbetsgrupp inom OASIS som arbetat med dessa öppna Office-format
är en av de få arbetsgrupper som Microsoft valt att _inte_ delta i.

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal at blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/


More information about the Fsfe-se mailing list