[Fsfe-se] Re: Mukvarupatent i Computer Sweden

Jonas Bosson jonas at illuminet.se
Wed Feb 2 17:34:34 CET 2005


Anders Lindbäck wrote:
> 
> Hon skriver inte program hon är professor i Juridik med inriktning
> på immaterialrätt och är särskilt intresserad av prejudikat inom
> området. Hon är en av sveriges ledande experter på området så vad
> hon anser har tyngd. 

Hon har nog föreläst för de flesta jurister som har uttalat sig om 
mjukvarupatent. Hon anser dessutom att det vore bra om patent omfattade 
alla områden som i USA. Man kan ju alltid överklaga patent i PBR.

Erik och jag träffade henne för nästan ett år sedan, och hon är 
verkligen en mycket charmig snabb och vass dam. Erik var full av vördnad 
eftersom han viste mer än jag om hennes roll. Hon hade sparat alla Eriks 
tidigare brev till sig. Hon tog med sig två doktorander och var med på 
noterna när vi lekte charader med luft-vapen för att illustera 
möjligheterna med patent. Hon tyckte att det var befängt att publicering 
skulle bli ett patentintrång tills en av hennes doktorander berättade om 
det för henne. Men hon förstod nog ändå inte riktigt. Eller så tror hon 
inte att kod är sånt som man publicerar.

Tycker att vad som är tekniskt eller ej får framtiden avgöra och det kan 
man inte begränsa. Men jag tror inte att hon vill se någon skilland 
mellan områden för ett patentintrument som är så överlägset alla andra 
skydd.

Det är som en liten klubb med vurm för centralicerat kontroll över 
områden man inte riktigt behärskar, en korsning mellan 
verklighetsoptioner och vitrocksteknokrati.

> 
> Det skulle dock vara intressant och skriva om hennes text men
> med utgångpunken att alla litteratur borde kunna patenteras
> och skicka till henne för att få höra reaktionen :-)
>  

Bra idé.

/Jonas


More information about the Fsfe-se mailing list