[Fsfe-se] Re: Mukvarupatent i Computer Sweden

Anders Jensen-Urstad anders at unix.se
Wed Feb 2 12:38:42 CET 2005


Det kan vara en god idé att försöka Upplysa henne. Eller åtminstone säga
vad man tycker: marianne.levin at juridicum.su.se

On Wed, 02 Feb 2005 12:31:39 +0100
Karl Janmar <karl_ml at utopiafoundation.org> wrote:

> Det är lite ironi inblandat ang. att Marienne skulle skriva program :)
> 
> Jag tycker vi måsta ta varje tillfälle till akt att svara dessa
> korkade uttalande.
> Jag tror det kan vara till våran fördel att dom får så mycket 
> mediautrymme, men det blir
> det endast om vi svara högt och ljudligt. Dessa åsikter få ju inte stå
> 
> obesvarade då de alltid kan
> lura någon som inte vet bättre utan bara läser vad "professorer"
> säger.
> 
> PS. jag fick svar av DNs läsarombud ang. mitt brev till Bengan.
> http://www.utopiafoundation.org/~karl/swpat_artikel_svar.html
> 
> - Karl
> 
> 
> så frågan
> kommer fram i ljuset.
> 
> Anders Lindbäck wrote:
> > Karl Janmar yttrade Wed, Feb 02, 2005 at 11:09:43AM +0100:
> > 
> >>Arrgg!
> >>
> >>Har kan människor skriva sån dynga! Om dom är professorer borde dom
> >ju >ha lite folkvett!
> >>citat:
> >>"Varför räcker inte upphovsrättslagstiftningen, copyright, som
> >skydd?>
> >>? Upphovsrätten ger ett efterbildningsskydd och avser form. 
> >>Upphovsrätten ger till skillnad från patent inget idéskydd, och man
> >kan >därför inte skydda programmets kärna, dess bärande idé.
> >Upphovsrätten >blir därför ofta otillräckligt i en konkurrensintensiv
> >industri, där >kreativa kringgåenden "på ytan" är lätta att
> >åstadkomma. ">
> >>Jag vet inte hur hon skriver sina program eftersom det är trivialt
> >för >henne att skriva program bara hon hon får idén, suck!
> >>Jag tror att hon blandar ihop böcker och mjukvara (då hon verkar
> >anta >att källkoden till ALL mjukvara är fritt tillgänlig).
> >>Enligt hennes resonemang borde det ju vara ännu viktigare att böcker
> >
> >>innehar ett "idée skydd" då "källkoden" är synlig. Det är ju inte
> >fallet >på programet som är reslutatet av källkoden.
> >>
> > 
> > 
> > Hon skriver inte program hon är professor i Juridik med inriktning
> > på immaterialrätt och är särskilt intresserad av prejudikat inom
> > området. Hon är en av sveriges ledande experter på området så vad
> > hon anser har tyngd. 
> > 
> > Det skulle dock vara intressant och skriva om hennes text men
> > med utgångpunken att alla litteratur borde kunna patenteras
> > och skicka till henne för att få höra reaktionen :-)
> > 
> > 
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
> 


-- 
Anders Jensen-Urstad
http://x.unix.se | http://unix.se


More information about the Fsfe-se mailing list