[Fsfe-se] Mötesprotokoll 2/2

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Wed Feb 2 17:51:21 CET 2005


Protokoll från dagens möte. Jag kan ha missat några detaljer, ni som var 
där får fylla på i så fall :-)

FSFE-SE-möte 2/2 2005 kl 16.00

Deltagare: Jonas Öberg
      Henrik Sandklef
      Jon Kristensen
      Niclas Larsson

§1) Mjukvarupatent

   Erik Pettersson och Johan Sandblom, studenter på Informatik, skriver
   sin magisteruppsats om patentbarhet på programvara. De gjorde en test-
   intervju med oss och pratade en del om patent och fri programvara.

§2) Comdex 2005

   Comdex hålls den 5-7 april. Vi bestämde oss för att om det hålls i
   Göteborg stå utanför och lämna ut information om fri programvara till
   besökarna. Samma material ska kunna användas även utanför 
IT-universitetet
   och andra ställen i stan.

§3) Jan Dicander

   Dicander är projektledare för Sambruk, en sammanslutning av flera
   kommuner för att skapa en gemensam plattform för e-tjänster. Henrik
   och Jonas har tidigare presenterat fri programvara. Jan har varit
   intresserad av att göra något mer tillsammans, men verkar svår att
   få tag i nu, så vi backar tillbaka från det för tillfället.

§4) Skolor

   Det skulle vara intressant att få ut information om fri programvara i
   skolorna. Lite olika ideer kastades fram och tillbaka, men inget
   konkret kom fram om hur man kan göra det.

§5) LinuxForum 2005

   Anordnas utanför Köpenhamn den 4-5 mars. Henrik kommer att åka ner
   för att träffa deras koordinatör och i allmänhet representera
   FSF Europe.

§6) FOSDEM 2005

   FOSDEM anordnas den 26-27 februari i Bryssel. Volker Dormeyer ansvarar
   för koordinering av FSF Europes bås där. Henrik åker ner och hjälper
   till.

§7) CIP

   "Center for Intellectual Property Studies" anordnar snart en konferens
   med talare från Nokia och Microsoft. Vi beslöt att försöka få in någon
   från FFII där. Henrik koordinerar.

§8) Fler uppgifter

   Förutom översättningar av webbsidor så skulle det behövas lite mer
   förslag och ideer om artiklar att skriva till olika tidningar, som
   insändare med mera.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050202/fc1dbf53/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list