[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Thu Oct 28 13:28:18 CEST 2004


> Karl Jonsson yttrade Thu, Oct 28, 2004 at 12:31:51AM +0200:
>> On Thu, Oct 28, 2004 at 02:05:06AM +0200, Henrik Sandklef wrote:
>> > >>Går det att avsäga sig upphovsrätten på
>> > >> något sätt?
>> >
>> > Det finns flera upphovsrätter i vår lagstiftning. En av dem är den
>> > ideella rätten. Denna kan inte avtalas bort.
>> >
>>
>> Utom genom anställningsavtal för programmerare. Upphovsrätten till ett
>> datorprogram skapat av en arbetstagare som ett led i hans
>> arbetsuppgifter *övergår* på arbetsgivaren. Detta inkluderar den
>> ideella rätten (40a § URL).
Skulle i och för sig vara kul att skriva program över en wiki. Men jag
föredrar nog CVS ;)

Jag avsåg icke-program. Gäller detta undantag för saker jag skriver som
inte är program eller material direkt relaterat till program, tex
design-dokument. Säg att jag, som prgrammerare, skriver ett mötesprotokoll
från dagis på arbetstid. Vem har upphovsrätten!

.... mina (eller arbetsgivarens) dagisprotokoll kanske inte jätteinressant
för omvärlden, men ändå!

>> Kort om den ursprungliga frågan. Det råder delade meningar om huruvida
>> man kan avsäga sig sin upphovsrätt i förtid. De flesta verkar mena att
>> det inte går. Själv anser jag att man i praktiken måste kunna uppnå
>> något liknande med någon sorts deklaration om att man avsäger sig sina
>> rättigheter och möjligheten att göra dem gällande.
>>
>> En annan möjlighet kan ju vara överlåta upphovsrätten på
>> organisationen.
>
> Att överlåta upphovsrätten tar inte bort upphovsrätten.
> Den finns fortfarande kvar - bara med en annan ägare.
>
> Det finns starka skäl som talar för att man bör
> göra så att alla som skriver på wikin överlåter
> upphovsrätten som om de vore anställda av föreningen
> så att föreningen äger upphovsrätten över innehållet.

Detta medför problem, anser jag, då föreningen kan ställas till svars
om det skrivs elakt/olaglit material.

> Om man inte gör så är en GPL-liknande upphovsrätt att
> föredra.  Det kan bli problem då folk har rätt att dra
> tillbaka rätten att publicera det de skriver på wikin.
> Dvs om man vill undvika att folk tar bort det de skrivit
> om de ändrar sig, så är en GPL-liknande license det bästa
> skyddet för att behålla wikins innhåll intakt.
Låter bättre!/h


More information about the Fsfe-se mailing list