[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Thu Oct 28 12:55:37 CEST 2004


On Thu, Oct 28, 2004 at 01:28:18PM +0200, Henrik Sandklef wrote:
> 
> > Karl Jonsson yttrade Thu, Oct 28, 2004 at 12:31:51AM +0200:

> >> Utom genom anställningsavtal för programmerare. Upphovsrätten till ett
> >> datorprogram skapat av en arbetstagare som ett led i hans
> >> arbetsuppgifter *övergår* på arbetsgivaren. Detta inkluderar den
> >> ideella rätten (40a § URL).
> Skulle i och för sig vara kul att skriva program över en wiki. Men jag
> föredrar nog CVS ;)
> 
> Jag avsåg icke-program. Gäller detta undantag för saker jag skriver som
> inte är program eller material direkt relaterat till program, tex
> design-dokument. Säg att jag, som prgrammerare, skriver ett mötesprotokoll
> från dagis på arbetstid. Vem har upphovsrätten!

Sitter inte vid mina böcker just nu men jag vill minnas att man
definierar datorprogram någonstas och att definitionen innefattar
"förberedande designmaterial".

Dagisprotokollen däremot, är sannolikt inte skapade som ett led i din
anställning, om vi antar att du vanligtvis programmerar på
jobbet. Dessutom är de inte datorprogram och upphovsrätten är din by
default om ni inte avtalat annat.
 
> >> En annan möjlighet kan ju vara överlåta upphovsrätten på
> >> organisationen.
> >
> > Att överlåta upphovsrätten tar inte bort upphovsrätten.
> > Den finns fortfarande kvar - bara med en annan ägare.
> >
> > Det finns starka skäl som talar för att man bör
> > göra så att alla som skriver på wikin överlåter
> > upphovsrätten som om de vore anställda av föreningen
> > så att föreningen äger upphovsrätten över innehållet.
> 
> Detta medför problem, anser jag, då föreningen kan ställas till svars
> om det skrivs elakt/olaglit material.

Nja, det behöver ju inte förändra den situationen så
mycket. Upphovsrätten handlar ju mer om att kunna hindra
publicering. Det är ju fortfarande organisationen som publicerar
eventuella olagligheter även om författaren har kvar upphovsrätten. Om
wikin tex innehåller förtal eller intrång i utomståendes upphovsrätt
är ju någon ansvarig för publiceringen enligt tex BBS-lagen och måste
ha viss tillsyn och ta bort olagligt material.

/Kalle


More information about the Fsfe-se mailing list