[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Anders Lindbäck vetgirig at se.linux.org
Thu Oct 28 10:45:51 CEST 2004


Karl Jonsson yttrade Thu, Oct 28, 2004 at 12:31:51AM +0200:
> On Thu, Oct 28, 2004 at 02:05:06AM +0200, Henrik Sandklef wrote:
> > >>Går det att avsäga sig upphovsrätten på 
> > >> något sätt? 
> > 
> > Det finns flera upphovsrätter i vår lagstiftning. En av dem är den
> > ideella rätten. Denna kan inte avtalas bort.
> > 
> 
> Utom genom anställningsavtal för programmerare. Upphovsrätten till ett
> datorprogram skapat av en arbetstagare som ett led i hans
> arbetsuppgifter *övergår* på arbetsgivaren. Detta inkluderar den
> ideella rätten (40a § URL).
> 
> Kort om den ursprungliga frågan. Det råder delade meningar om huruvida
> man kan avsäga sig sin upphovsrätt i förtid. De flesta verkar mena att
> det inte går. Själv anser jag att man i praktiken måste kunna uppnå
> något liknande med någon sorts deklaration om att man avsäger sig sina
> rättigheter och möjligheten att göra dem gällande.
> 
> En annan möjlighet kan ju vara överlåta upphovsrätten på
> organisationen.

Att överlåta upphovsrätten tar inte bort upphovsrätten. 
Den finns fortfarande kvar - bara med en annan ägare.

Det finns starka skäl som talar för att man bör
göra så att alla som skriver på wikin överlåter
upphovsrätten som om de vore anställda av föreningen
så att föreningen äger upphovsrätten över innehållet.

Om man inte gör så är en GPL-liknande upphovsrätt att
föredra.  Det kan bli problem då folk har rätt att dra
tillbaka rätten att publicera det de skriver på wikin.

Dvs om man vill undvika att folk tar bort det de skrivit
om de ändrar sig, så är en GPL-liknande license det bästa
skyddet för att behålla wikins innhåll intakt. 


-- 
Anders Lindbäck


More information about the Fsfe-se mailing list