[Fsfe-se] Femte utkastet till översättning (och ordlista)

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Sun Oct 10 00:51:13 CEST 2004


Hejsan

Nu, sent omsider ger jag mig in i leken! Sent skall syndaren.....

/h


On Tue, 2004-09-28 at 23:46, Jon Kristensen wrote:
> Hej igen!
> 
> Nu har jag gjort lite småändringar (se nedan, vid [0]). Den "färdiga"
> svenska texten utan motsvarande engelska stycken följer längst ned
> ([2]). Jag tror den skall gå att publicera utan problem.
> 
> [0]: Ändrat
> [1]: Engelsk och svensk text
> [2]: Enbart svensk text
> 
> -------------------------------------------------
> 
> [0] -----
> 
> Ändrat:
> - Nu skriver jag "Fri Programvara" med hänvisning till FSFE:s
> riktlinjer.
>  Jonas Oberg skriver: "För alla översättningar för FSF Europe gäller
> att
>  det skall skrivas som "Fri Programvara" på svenska."
> 
> - Stycket som handlade om GPL uppdaterades enligt Anders Lindbäcks
> variant
>  (tack!).
>  
> - Uppdaterade:
>  "* Använd inte denna term, då den är vilseledande. Läs på
>  www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html för mer information."
>  
> [1] -----
> 
> July 1st, 2004
> 
> Den 1 juli, 2004
> 
> 
> Call for donations
> 
> Upprop för donationer
> 
> 
> Free Software "...should be seen, then, as more than just a different
> kind of product. It is a different kind of process for building,
> maintaining and changing the rules that govern information flows." -
> according to the United Nations.
> 
> Fri Programvara "...bör ses som mer än endast en annorlunda typ av
> produkt. Det är en annorlunda typ av process för att bygga, underhålla
> och ändra de ramar vilka styr informationsflödet", skriver FN.

lagar istället för ramar?
> 
> An institution working for Free Software in Europe is the Free Software
> Foundation Europe (FSFE). Its success is well known: "The Free Software
> Foundation does a great job - for example by protecting the rights of
> Free Software developers. Therefore we support the FSFE", says Paul
> Salazar, director of marketing for the GNU/Linux Distributor Red Hat in
> Europe, the middle East and Africa. He is not alone with this positive
> view.
> 
> En organisation som arbetar för Fri Programvara i Europa är Free
> Software Foundation Europe (FSFE). Dess framgång är välkänd: "Free
> Software Foundation gör ett utmärkt jobb - exempelvis genom att skydda
> rättigheterna för utvecklare av Fri Programvara. Därför stödjer vi
> FSFE", säger Paul Salazar, marknadsföringschef för
> GNU/Linux-distributören Red Hat i Europa, Mellanöstern och Afrika. Och
> han är inte ensam om denna positiva inställning.
> 
> 
> Horst Nebgen, Vice President, Novell, Central Europe and Managing
> Director, Novell, Germany explains: "Novell released the installation
> and configuration tool "YAST" (yet another setup tool) under the GPL
> (GNU General Public License), to make it accessible for every developer.
> The GPL - and therefore the FSFE[/US] by which it is published,
> maintained and protected - guarantees transparency and platform
> independence, which assures that through the ability of Free Software to
> innovate, the already proverbial stability, security and broad network
> support of [GNU/]Linux continue to evolve and advance. Therefore, for
> Novell, the Free Software Foundation Europe is an important partner on
> its way into the future."
> 
> Horst Nebgen, vicepresident för Novell i Centraleuropa samt
> verkställande direktör för Novell i Tyskland förklarar: "Novell
> licenserade installations- och konfigurationsverktyget "YAST" (Yet
> Another Setup Tool) under GPL (GNU General Public License), för att
> göra den tillgänglig för alla utvecklare. GPL - och följaktligen
> FSFE[/US],
> av vilka licensen är publicerad, underhålld och skyddad - garanterar
> genomsynlighet och plattformsoberoende, vilket försäkrar att Fri
> Programvara
> med sin förmåga att nydana, den nästan legendariska stabiliteten,
> säkerheten
> och det stora nätverket av support för [GNU/]Linux fortsätter utvecklas
> och
> göra framsteg."
> 
> 
> "We are of course very happy about this praise", says Georg Greve,
> President of the FSFE. "What makes this public appreciation particularly
> significant is that the FSFE never spared with criticism of these very
> companies when it seemed necessary. Obviously the job done by the FSFE
> is appreciated even if we even if we have to speak out quite clearly at
> times. This independence from politics, industry and other associations
> is a prerequisite for our present successes and the basis for our
> continued work."
> 
> "Vi är givetvis väldigt glada över dessa lovord", säger
> Georg Greve, president för FSFE. "Vad som gör denna uppskattning
> speciell är att FSFE aldrig har hållt tillbaka kritik mot dessa företag
> när det har verkat varit nödvändigt. Uppenbarligen är FSFEs
> insatser uppskattade även om vi måste prata klarspråk ibland. Detta
> oberoende från politik, näringsliv och andra sammanslutningar, vilket är
> en nödvändig förutsättning för vår framgång och en grund för vårt
> fortsatta arbete."
>   
> 
> The projects of the FSFE are multifaceted: participation in the German
> government's delegation at the "World Summit on the Information Society
> (WSIS)", consulting with the European Union during the establishment of
> the framework programmes, participation in AGNULA, a project to build a
> fully Free Software distribution for professional musicians and
> multimedia authors and also the maintenance and advancement of the GNU
> General Public License (GPL). This diversity costs a lot of money,
> including: travel around the world, information production, marketing
> materials and personnel.
> 
> FSFEs projekt är mångsidiga: samarbete i den tyska regeringens
> delegation på "World Summit on the Information Society (WSIS)",

konsultation (stryk: konsultering)

> med EU under etablerandet av 

ramverksprogrammen

(stryk: programstruktur)

>, delaktighet i
> AGNULA, ett projekt för att bygga en fri mjukvarudistrubution för
> professionella musiker och multimediaskapare, samt för att underhålla
> och avancera GNU General Public License (GPL). Dessa aktiviteter kostar
> mycket pengar: resor runt jorden, informationsproduktion,
> marknadsföringsmaterial och personal.
> 
> 
> The FSFE Coordinator for Germany, Bernhard Reiter, illustrates the
> background: "We want to pursue our projects at the highest level.
> Moreover, we observe an increasing demand for support of the public: we
> are asked to give speeches and to consult on licensing Free Software. We
> would like to do all of this. However, without funding our hands are
> tied."
> 
> FSFEs koordinator för Tyskland, Bernhard 
Reiter (stryk: Reuter så blir Bernhard nöjd)

> Reuter, illustrerar bakgrunden:
> "Vi vill driva våra projekt på den högsta nivån. Vidare noterar vi ett
> ökande behov av 

stöd (iställer för support?????)

> från allmänheten: vi är tillfrågade att hålla
> föredrag och att hjälpa till med att licensera Fri Programvara. Vi
> skulle vilja göra allt detta. Utan resurser är våra händer emellertid
> bundna.
> 
>    
> How to support this call
> 
> Hur du kan stöda denna vädjan
> 
> 
> * donate with your company. Please see our information for donors for
> details. Please also check out our sponsor graphics and don't forget to
> tell us whether you want to be listed publicly
> * link to the FSFE web site or this campaign directly.
> * inform your company about this campaign and ask them to participate.
>   
> * låt ditt företag donera. Se vår information för donatorer för 
mer detaljer (stryk: vidare information)

> . Se gärna också vår grafik

??grafik eller säger man bildmaterial??


> för sponserer och glöm inte att
> berätta för oss huruvida du vill bli listad
> * länka till FSFEs webbplats eller direkt till denna kampanj
> * informera ditt företag om denna kampanj och be dem att deltaga
> 
> ---
> 
> Ordlista:
> 
> Free Software          Fri Programvara
> ip, intellectual property*   immateriellt ägande*

Heter det inte Immaterialrätt?

> proprietary           proprietär
> 
> * Använd inte denna term, då den är vilseledande. Läs på
> www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html för mer information.
> 
> [2] -----
> 
> Den 1 juli, 2004
> 
> Upprop för donationer
> 
> Fri Programvara "...bör ses som mer än endast en annorlunda typ av
> produkt. Det är en annorlunda typ av process för att bygga, underhålla
> och ändra de ramar vilka styr informationsflödet", skriver FN.
> 
> En organisation som arbetar för Fri Programvara i Europa är Free
> Software Foundation Europe (FSFE). Dess framgång är välkänd: "Free
> Software Foundation gör ett utmärkt jobb - exempelvis genom att skydda
> rättigheterna för utvecklare av Fri Programvara. Därför stödjer vi
> FSFE", säger Paul Salazar, marknadsföringschef för
> GNU/Linux-distributören Red Hat i Europa, Mellanöstern och Afrika. Och
> han är inte ensam om denna positiva inställning.
> 
> Horst Nebgen, vicepresident för Novell i Centraleuropa samt
> verkställande direktör för Novell i Tyskland förklarar: "Novell
> licenserade installations- och konfigurationsverktyget "YAST" (Yet
> Another Setup Tool) under GPL (GNU General Public License), för att
> göra den tillgänglig för alla utvecklare. GPL - och följaktligen
> FSFE[/US],
> av vilka licensen är publicerad, underhålld och skyddad - garanterar
> genomsynlighet och plattformsoberoende, vilket försäkrar att Fri
> Programvara
> med sin förmåga att nydana, den nästan legendariska stabiliteten,
> säkerheten
> och det stora nätverket av support för [GNU/]Linux fortsätter utvecklas
> och
> göra framsteg."
> 
> "Vi är givetvis väldigt glada över dessa lovord", säger
> Georg Greve, president för FSFE. "Vad som gör denna uppskattning
> speciell är att FSFE aldrig har hållt tillbaka kritik mot dessa företag
> när det har verkat varit nödvändigt. Uppenbarligen är FSFEs
> insatser uppskattade även om vi måste prata klarspråk ibland. Detta
> oberoende från politik, näringsliv och andra sammanslutningar, vilket är
> en nödvändig förutsättning för vår framgång och en grund för vårt
> fortsatta arbete."
> 
> FSFEs projekt är mångsidiga: samarbete i den tyska regeringens
> delegation på "World Summit on the Information Society (WSIS)",
> konsultering med EU under etablerandet av programstruktur, delaktighet i
> AGNULA, ett projekt för att bygga en fri mjukvarudistrubution för
> professionella musiker och multimediaskapare, samt för att underhålla
> och avancera GNU General Public License (GPL). Dessa aktiviteter kostar
> mycket pengar: resor runt jorden, informationsproduktion,
> marknadsföringsmaterial och personal.
> 
> FSFEs koordinator för Tyskland, Bernhard Reuter, illustrerar bakgrunden:
> "Vi vill driva våra projekt på den högsta nivån. Vidare noterar vi ett
> ökande behov av support från allmänheten: vi är tillfrågade att hålla
> föredrag och att hjälpa till med att licensera Fri Programvara. Vi
> skulle vilja göra allt detta. Utan resurser är våra händer emellertid
> bundna.
>    
> Hur du kan stöda denna vädjan
> * låt ditt företag donera. Se vår information för donatorer för vidare
> information. Se gärna också vår grafik för sponserer och glöm inte att
> berätta för oss huruvida du vill bli listad
> * länka till FSFEs webbplats eller direkt till denna kampanj
> * informera ditt företag om denna kampanj och be dem att deltaga
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-seMore information about the Fsfe-se mailing list