[Fsfe-se] OSS vs FLOSS Punchline ?

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Wed Dec 29 12:11:37 CET 2004


"What good is Open Source without FREEDOM?" ;-)

I praktiken är det väl sällan någon egentlig skillnad utan skillnaden 
ligger snarare i ideologin. För mig, som har bättre koll på juridiken än 
programmeringen, känns free software som ett mycket bättre namn. När man 
väl satt sig in i det här med free speech/beer så förstår man ju vad det 
handlar om. "Open source" leder i och för sig tankarna till program vars 
källkod är tillgänglig men säger ingenting om vad man får lov att göra 
med den.

/KalleMartin Olsson wrote:
> 
> Efter att ha läst detta (och deltagit i FLOSS kursen på gu.se)
> http://slashdot.org/article.pl?sid=04/12/28/1916204&tid=117
> 
> så undrar jag om ngn har en punchline som i en enda kort och koncis 
> mening förklarar varför free software inte är samma sak som open source. 
> Jag har läst open source filosofi kursen på GU och jag har läst (och 
> förstått afaik) GNU philosophy om OSS vs FLOSS som Stallman skrev:
> 
> http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html
> 
> Jag tror jag förstår skillnaden i stort, vad jag är ute efter är en enda 
> kort mening som pekar EXAKT på vad som är skillnaden mellan FLOSS och 
> OSS. Helst inte skillnad i tankesätt, filosofi (why vs how) utan mera 
> rent tekniskt. Varför är det viktigt att jag stöder FLOSS och inte OSS, 
> vad är det jag förlorar om jag inte har FLOSS utan bara OSS.
> 
> ---
> 
> Eller är OSS typ "corporate FLOSS" för nog är "corporate FLOSS" möjligt? 
> Jag menar företag kanske känner sig obekväma med ordet "free" pga dess 
> ambivalenta budskap? Är OSS samma sak med ett mer lättsmält namn?
> 
> 
> mvh
> martin
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se

-- 
Karl Jonsson
e-mail:	  kj at cyberlaw.se
Blog:	  http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber:	  jonsson at jabber.org
GPG key:  http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20041229/56002fcf/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list