[Fsfe-se] OSS vs FLOSS Punchline ?

Martin Olsson lists at minimum.se
Wed Dec 29 19:05:57 CET 2004


Efter att ha läst detta (och deltagit i FLOSS kursen på gu.se)
http://slashdot.org/article.pl?sid=04/12/28/1916204&tid=117

så undrar jag om ngn har en punchline som i en enda kort och koncis 
mening förklarar varför free software inte är samma sak som open source. 
Jag har läst open source filosofi kursen på GU och jag har läst (och 
förstått afaik) GNU philosophy om OSS vs FLOSS som Stallman skrev:

http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html

Jag tror jag förstår skillnaden i stort, vad jag är ute efter är en enda 
kort mening som pekar EXAKT på vad som är skillnaden mellan FLOSS och 
OSS. Helst inte skillnad i tankesätt, filosofi (why vs how) utan mera 
rent tekniskt. Varför är det viktigt att jag stöder FLOSS och inte OSS, 
vad är det jag förlorar om jag inte har FLOSS utan bara OSS.

---

Eller är OSS typ "corporate FLOSS" för nog är "corporate FLOSS" möjligt? 
Jag menar företag kanske känner sig obekväma med ordet "free" pga dess 
ambivalenta budskap? Är OSS samma sak med ett mer lättsmält namn?


mvh
martin


More information about the Fsfe-se mailing list