[Fsfe-se] OSS vs FLOSS Punchline ?

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Wed Dec 29 12:43:28 CET 2004


On Wed, Dec 29, 2004 at 10:05:57 -0800, Martin Olsson wrote:
> 
> Efter att ha läst detta (och deltagit i FLOSS kursen på gu.se)
> http://slashdot.org/article.pl?sid=04/12/28/1916204&tid=117

Då är vi kursare! :-) Jag sitter febrilt och kämpar med min försenade
uppsats mellan blöjbyten och barnaskrik.

> så undrar jag om ngn har en punchline som i en enda kort och koncis 
> mening förklarar varför free software inte är samma sak som open source. 
> Jag har läst open source filosofi kursen på GU och jag har läst (och 
> förstått afaik) GNU philosophy om OSS vs FLOSS som Stallman skrev:
> 
> http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html
> 
> Jag tror jag förstår skillnaden i stort, vad jag är ute efter är en enda 
> kort mening som pekar EXAKT på vad som är skillnaden mellan FLOSS och 
> OSS. Helst inte skillnad i tankesätt, filosofi (why vs how) utan mera 
> rent tekniskt. Varför är det viktigt att jag stöder FLOSS och inte OSS, 
> vad är det jag förlorar om jag inte har FLOSS utan bara OSS.

Jag är ingen expert på detta. Det finns bättre experter på detta på
listan, jag tar inte illa upp om jag blir tillrättavisad :-)

Det är lite svårt att förklara skillnaderna utan att gå in på flummig
filosofi. Men det finns praktiska skillnader.

Jag brukar säga att så länge man bara använder produkterna så finns det
inga skillnader. Du har samma rättigheter i båda fallen. Går man ett
steg till så finns det praktiska skillnader, fri programvara förhindrar
på ett effektivt sätt det som är ett av de största problemen med
programvara nämligen leverantörsinlåsning.

Det är viktigt att du stöder fri programvara före opensource eftersom
fri programvara har en garanti att den även i framtiden är fri.

De riktiga praktiska skillnaderna uppstår först då du distribuerar en
produkt vidare. Då finns det stora praktiska skillnader. Du kan till
exempel välja att göra opensourceprogramvara till en proprietär produkt.

Opensource kan man säga vara lika fri som ett gatlopp. Du är fri att
springa men vem som helst kan ta dig och göra dig "ofri". Hmm, knasig
liknesle .... :-)

> Eller är OSS typ "corporate FLOSS" för nog är "corporate FLOSS" möjligt? 
> Jag menar företag kanske känner sig obekväma med ordet "free" pga dess 
> ambivalenta budskap? Är OSS samma sak med ett mer lättsmält namn?

Varken fri programmvara, floss eller opensource anser jag vara bra namn.
De är nästan lika illa alla tre. Jag använder fri programvara för att
jag anser det vara det som bäst framhäver det jag tycker är viktigt. Jag
använder det även mot mina kunder och har inte stött på några problem
med det.

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20041229/9644660b/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list