Uitnodiging meeschrijven aan open source strategie BZK

Jos van den Oever jos at vandenoever.info
Wed Mar 16 08:54:06 UTC 2022


Hoi Nico,

Kun je de pdf van https://opensource.pleio.nl bijvoegen? Ik kan 'm niet 
ophalen.

Groeten,
Jos

Nico Rikken schreef op 2022-03-16 08:47:

> Hallo FSFE-community,
> 
> [English summary below]
> 
> Gisteren is op de Open Source Pleio omgeving door Mirjam Suurmeijer
> gedeeld dat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
> (BZK) een open source strategie op gaat stellen, en dat ze daarbij een
> open samenwerking bieden met een externe klankbordgroep. Het gaat
> hierbij om een strategie, inclusief een afwegingskader voor het 'open,
> tenzij' principe en een implementatieplan voor de komende 4 jaar.
> 
> Pleio thread waar deze update te vinden is:
> https://opensource.pleio.nl/groups/view/75fc54b2-f4bf-4e67-a931-1d5b5b4c038a/open-source-community
> 
> Directe link naar de offerte van Berrenschot over het opstellen van
> deze strategie:
> https://opensource.pleio.nl/file/download/ce5dd181-8842-41cc-8927-4749c8637dc0/offerte-open-source-strategie-berenschot.pdf
> 
> Als je het landschap van vrije software in Nederland bekijkt, doen met
> name gemeenten het goed. Binnen de rijksoverheid is BZK het ministerie
> dat de kar voorop loopt om vrije software verder te brengen.
> 
> Ik ben van plan om namens de FSFE Nederland deel te nemen aan deze
> strategie. Daarbij is mijn voornaamste insteek dat de overheid de
> communityvorming rondom software moet stimuleren, maar dat het
> simpelweg vrijgeven voor hergebruik en transparantie minstens zo
> belangrijk is.
> 
> Mocht je op basis van een je eigen titel of betrokken organisatie in
> staat zijn om deel te nemen aan deze strategie, dan zou ik dat zeker
> overwegen.
> 
> [English summary]
> The Dutch ministry of Internal Affairs (BZK) will be creating an open
> source strategy, including guidelines how to deal with the 'open,
> unless' policy, and a 4 year implementation roadmap. There is an open
> invitation to contribute to this strategy. I'll be joining from the
> FSFE, but you can too if you are interested.
> 
> Groeten,
> _______________________________________________
> Netherlands mailing list
> Netherlands at lists.fsfe.org
> https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/netherlands
> 
> This mailing list is covered by the FSFE's Code of Conduct. All 
> participants are kindly asked to be excellent to each other: 
> https://fsfe.org/about/codeofconduct


More information about the FSFE-BNL mailing list