Uitnodiging meeschrijven aan open source strategie BZK

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Mar 16 12:34:13 UTC 2022


Ondertussen is het bestand vervangen voor een nieuwe versie, waar ook
de planningen in aangegeven staan:
https://opensource.pleio.nl/file/download/89dda6be-fb51-46bb-9abc-2657ca990aa2/offerte-open-source-berenschot.pdf

Mocht het alsnog problematisch zijn, dan hier mirror links:

Eerdere versie:
https://upload.disroot.org/r/q9WJhMkG#Rsl5gECCd/jds+zj5AycVAxkNgiAR7/78en1jPmg5NQ=

Huidige versie:
https://upload.disroot.org/r/v_1V46Vy#z0c6TNnt1uE/aSG3BlqqC1V284/NaK+tpMKR1QGyUGI=

Groeten,
Nico

On Wed, 2022-03-16 at 09:54 +0100, Jos van den Oever wrote:
> Hoi Nico,
> 
> Kun je de pdf van 
> https://opensource.pleio.nl
>  bijvoegen? Ik kan 'm niet 
> ophalen.
> 
> Groeten,
> Jos
> 
> Nico Rikken schreef op 2022-03-16 08:47:
> 
> > Hallo FSFE-community,
> > 
> > [English summary below]
> > 
> > Gisteren is op de Open Source Pleio omgeving door Mirjam Suurmeijer
> > gedeeld dat Ministerie van Binnenlandse Zaken en
> > Koninkrijksrelaties
> > (BZK) een open source strategie op gaat stellen, en dat ze daarbij
> > een
> > open samenwerking bieden met een externe klankbordgroep. Het gaat
> > hierbij om een strategie, inclusief een afwegingskader voor het
> > 'open,
> > tenzij' principe en een implementatieplan voor de komende 4 jaar.
> > 
> > Pleio thread waar deze update te vinden is:
> > https://opensource.pleio.nl/groups/view/75fc54b2-f4bf-4e67-a931-1d5b5b4c038a/open-source-community
> > 
> > 
> > Directe link naar de offerte van Berrenschot over het opstellen van
> > deze strategie:
> > https://opensource.pleio.nl/file/download/ce5dd181-8842-41cc-8927-4749c8637dc0/offerte-open-source-strategie-berenschot.pdf
> > 
> > 
> > Als je het landschap van vrije software in Nederland bekijkt, doen
> > met
> > name gemeenten het goed. Binnen de rijksoverheid is BZK het
> > ministerie
> > dat de kar voorop loopt om vrije software verder te brengen.
> > 
> > Ik ben van plan om namens de FSFE Nederland deel te nemen aan deze
> > strategie. Daarbij is mijn voornaamste insteek dat de overheid de
> > communityvorming rondom software moet stimuleren, maar dat het
> > simpelweg vrijgeven voor hergebruik en transparantie minstens zo
> > belangrijk is.
> > 
> > Mocht je op basis van een je eigen titel of betrokken organisatie
> > in
> > staat zijn om deel te nemen aan deze strategie, dan zou ik dat
> > zeker
> > overwegen.
> > 
> > [English summary]
> > The Dutch ministry of Internal Affairs (BZK) will be creating an
> > open
> > source strategy, including guidelines how to deal with the 'open,
> > unless' policy, and a 4 year implementation roadmap. There is an
> > open
> > invitation to contribute to this strategy. I'll be joining from the
> > FSFE, but you can too if you are interested.
> > 
> > Groeten,
> > _______________________________________________
> > Netherlands mailing list
> > Netherlands at lists.fsfe.org
> > 
> > https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/netherlands
> > 
> > 
> > This mailing list is covered by the FSFE's Code of Conduct. All 
> > participants are kindly asked to be excellent to each other: 
> > https://fsfe.org/about/codeofconduct
> > 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220316/e7846835/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list