Uitnodiging meeschrijven aan open source strategie BZK

Nico Rikken nico.rikken at fsfe.org
Wed Mar 16 07:47:14 UTC 2022


Hallo FSFE-community,

[English summary below]

Gisteren is op de Open Source Pleio omgeving door Mirjam Suurmeijer
gedeeld dat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) een open source strategie op gaat stellen, en dat ze daarbij een
open samenwerking bieden met een externe klankbordgroep. Het gaat
hierbij om een strategie, inclusief een afwegingskader voor het 'open,
tenzij' principe en een implementatieplan voor de komende 4 jaar.

Pleio thread waar deze update te vinden is:
https://opensource.pleio.nl/groups/view/75fc54b2-f4bf-4e67-a931-1d5b5b4c038a/open-source-community

Directe link naar de offerte van Berrenschot over het opstellen van
deze strategie:
https://opensource.pleio.nl/file/download/ce5dd181-8842-41cc-8927-4749c8637dc0/offerte-open-source-strategie-berenschot.pdf

Als je het landschap van vrije software in Nederland bekijkt, doen met
name gemeenten het goed. Binnen de rijksoverheid is BZK het ministerie
dat de kar voorop loopt om vrije software verder te brengen.

Ik ben van plan om namens de FSFE Nederland deel te nemen aan deze
strategie. Daarbij is mijn voornaamste insteek dat de overheid de
communityvorming rondom software moet stimuleren, maar dat het
simpelweg vrijgeven voor hergebruik en transparantie minstens zo
belangrijk is.

Mocht je op basis van een je eigen titel of betrokken organisatie in
staat zijn om deel te nemen aan deze strategie, dan zou ik dat zeker
overwegen.

[English summary]
The Dutch ministry of Internal Affairs (BZK) will be creating an open
source strategy, including guidelines how to deal with the 'open,
unless' policy, and a 4 year implementation roadmap. There is an open
invitation to contribute to this strategy. I'll be joining from the
FSFE, but you can too if you are interested.

Groeten,
-- 
Nico Rikken
Coördinator Nederland, Free Software Foundation Europe (FSFE)
Steun de FSFE en bescherm uw vrijheid! https://my.fsfe.org/donate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.fsfe.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20220316/f075db03/attachment.sig>


More information about the FSFE-BNL mailing list