[Translators] [NL / Translators] Kan iemand eens naar deze vertaalde folder kijken?

Kevin Keijzer the_unconventional at fsfe.org
Sun Jan 26 12:23:22 CET 2014


On Sun, 2014-01-26 at 08:37 +0100, Jelle Hermsen wrote:
> Voor de consistentie is er trouwens een woordenlijst. Hierin staan
> onder andere beslissingen tav hoofdlettergebruik bij "Vrije Software":
> http://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.nl.html

Ik zie daar toch aardig wat dingen staan die ik zelf anders zou hebben
beslist. Waarom zou "Project" in "GNU-project" bijvoorbeeld met een
hoofdletter moeten?
Wellicht moeten we dan toch eens opnieuw overleggen over een aantal van
de vertalingen.


> Deze opmerking is bijzonder ongepast. De genderkloof in de IT is enorm
> en in de Vrije Software-gemeenschap is die nog veel groter. Het zijn
> juist dit soort "grapjes" over "boze feministen" die zorgen voor een
> seksistisch en vrouwonvriendelijk klimaat.

Ironisch genoeg was die uitspraak afkomstig van een vrouw werkzaam in de
ICT die ik expliciet vroeg naar het gebruik van mannelijke
voornaamwoorden. En volgens haar zijn het juist onder andere de
opmerkingen over sekseneutrale voornaamwoorden die zorgen voor een
zogenaamd vrouwonvriendelijk klimaat (waar ik zelf overigens nog nooit
iets van gemerkt heb, en ook zeker niet aan bijdraag).
Ik wilde een dergelijke 'rel' alleen maar voorkomen, want het zal niet
de eerste keer zijn dat er ophef is over hem, haar, hij en zij.

https://onzetaal.nl/hom-of-kuit/zijn-sekseneutrale-voornaamwoorden-een-goed-idee
http://www.thelocal.se/20120208/38992
https://onzetaal.nl/nieuws/wordt-vij-het-nederlandse-sekseneutrale-voornaamwoord


-- 
Met vriendelijke groeten, / With kind regards,


Kevin Keijzer

FSFE Edu Team

kevin at quietlife.nl / the_unconventional at fsfe.org

()  against HTML e-mail 
/\  against proprietary attachments
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-bnl/attachments/20140126/eb9b1596/attachment.pgp>


More information about the FSFE-BNL mailing list