[FSFE PR][SV] IIS ger stöd till FSFE för utbildning om Fri Programvara

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Tue Oct 24 11:46:39 CEST 2006


IIS ger stöd till FSFE för utbildning om Fri Programvara


Free Software Foundation Europe (FSFE) har fått stöd från
II-stiftelsens Internetfond 2006 för ett projekt som ska ta fram
kurser i, användarguider om samt hålla öppna föreläsningar i ämnet Fri
Programvara och öppna standarder.

Projektet kommer att bygga vidare på det EU-finansierade
SELF-projektet och anpassa resulatet av det projektet till svenska
förhållanden, samt självständigt ta fram mer material om Fri
Programvara och öppna standarder på Svenska.

SELF (Science, Education and Learning in Freedom) är ett
internationellt projekt sponsrat med 987,000 euro av den Europeiska
Kommissionen inom ramen för det 6e ramverksprogrammet. Projektet
syftar till att skapa en platform för gemensamt skapande av
utbildningsmaterial på Fri Programvara och öppna standarder. Projektet
bidrar med information om och utbildningsmaterial på Fri Programvara
och öppna standarder på flera olika språk och format, samt den
tekniska plattformen som behövs för att utvärdera, använda, skapa och
översätta materialet. Produktionsprocessen kommer att baseras på
organisationsmodellen för Wikipedia.

Med hjälp av stödet från II-stiftelsens Internetfond kan FSFE
vidareutveckla projektet och anpassa det för självstudier samt
användning i Svenska skolor. De tilltänka målgrupperna för projektet
är Internetanvändare med intresse av Fri Programvara och öppna
standarder, utbildningsinstitut samt skolor och universitet. Oavsett
om det gäller att installera Fri Programvara första gången eller att
konfigurera Open Office så kommer projektet att bidra med mycket
välbehövlig information på området och göra det möjlighet för många
att ta steget till att använda Fri Programvara och öppna standarder i
sitt dagliga arbete och i hemmet.

"Det är jättekul att IIS på det här sättet bidrar till vårt arbete för
Fri Programvara och Öppna Standarder," säger Jonas Öberg, vice
ordförande för FSFE, "En viktig del av projektet handlar om kontakter
med skolor för att göra det möjligt för elever över hela Sverige att
läsa de kurser vi kommer att ta fram, så vi efterlyser nu lärare och
skolor från hela landet som är intresserade i ämnet för att ge dem en
möjlighet att tycka till med idéer och tankar så tidigt i projektet som
möjligt."

Projektet kommer att påbörjas i januari 2007 och löper i 12
månader. Den första användarguiden och kursen som projektet producerar
beräknas kunna levereras i maj 2007. Projektet är ett av de 17 projekt
som tillsammans delar på tre miljoner kronor från Internetfonden 2006.


Om Free Software Foundation Europe

 Free Software Foundation Europe (FSF Europe) är en ideell icke-statlig
 organisation som arbetar med alla aspekter av Fri Programvara i
 Europa. Fri Programvara är en viktig hörnsten för frihet, demokrati,
 mänskliga rättigheter och utveckling i ett digitalt samhälle. Tillgång
 till programvara avgör vem som har möjlighet att medverka i ett
 digitalt samhälle. FSF Europe skapar medvetenhet om och säkrar Fri
 Programvara utifrån ett politiskt och juridiskt perspektiv, samt
 stödjer utvecklandet av mer Fri Programvara. Organisationen bildades
 2001 som den Europeiska systerorganisation till Free Software
 Foundation i Boston, MA, USA.

Kontaktinformation:

 Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
 Tel: 031-7802161

Mer information:

 http://www.sweden.fsfeurope.org
 press at sweden.fsfeurope.org


More information about the Press-release-sv mailing list