[FSFE PR][SV] DRM.info: Informerar om farorna med att kontrollera privat användning av media

FSF Europe Press press at sweden.fsfeurope.org
Tue Oct 3 15:54:24 CEST 2006


DRM.info: Informerar om farorna med att kontrollera privat användning av
media

Tidigt i morse lanserade en grupp av samverkande organisationer och
författare webbplatsen DRM.info, [1] en gemensam informationsplattform
om de potentiella farorna med Digital Restriction Management (DRM).
Samarbetet leds av Free Software Foundation Europe (FSFE).

"'Dina tekniska prylar litar inte på dig!' är den grundläggande
meningen med DRM. Faktiskt så litar de på dig så lite att de inte
ens berättar att de vill övervaka dig," säger Joachim Jakobs, FSFE's
mediakoordinator. "SONYs så kallade rootkit installerade programvara
på användarens dator i hemlighet och rapporterade tillbaka till SONY.
Vid försök att ta bort programmet riskerade det att förstöra
användarens Windows-installation." [2]

Givet de politiska implikationerna med att sätta användarna av datorer,
mediaspelare, mobiltelefoner och andra tekniska enheter under
tillverkarnas kontroll så är det inte konstigt att många skulle
föredra att ingen någonsin fick reda på DRM: en av cheferna på
Disney berättare för tidningen The Economist för ett år sedan:
"Om konsumenterna bara visste om att det finns DRM, vad det är
och hur det fungerar, så skulle vi redan ha förlorat." [3]

I kontrast med detta så är DRM.info grundad på iden att människor
ska vara informerade och involverade i beslut som påverkar dem
själva på en väldigt personlig nivå.

"DRM-tekniker är baserade på principen att en tredje part har större
inflytande över dina tekniska enheter än du själv, och att det är deras
intressen som kommer att väga tyngre än dina när det uppstår en konflikt.
Detsamma gäller när dina intressen är fullt legitima och legala, och
eventuellt också för din egen information", förklarar Georg Greve,
ordförande för FSFE.

Bibliotek är också oroade över vilken inverkan DRM kommer att ha på
deras möjlighet att bevara det kulturella arvet, att erbjuda tillgång
till kulturella verk i framtiden och utnyttja människors egna
rättigheter enligt upphovsrättslagen. "Bibliotek ser DRM som ett hot mot
vår verksamhet eftersom det kan underminera och till och med hindra
legitim tillgång till och användning av digital information", säger
Teresa Heckett, eiFL.net. "Vi välkomnar DRM.info som en plattform
för publik debatt kring dessa viktiga frågor för samhället."

Georg Greve avslutar: "DRM.info är till för att lyfta till debatt
det som ingen pratar om nu och du kan hjälpa oss med det: Ladda
ner en DRM.info webb-knapp idag och länka till oss." [4]

[1] http://drm.info
[2] http://www.schneier.com/blog/archives/2005/11/sonys_drm_rootk.html
[3] http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=4342418
[4] http://drm.info/artworks/drm-button


Om DRM.info

 DRM.info är ett samarbete mellan flera oberoende organisationer och
 personer. Åsikterna som uttrycks reflekterar tankarna hos respektive
 organisation och görs inte, om inte så uttryckligen sägs, på andra
 organisationers vägnar. Alla deltagare delar en oro över bristen på
 publik debatt kring ämnen som rör DRM-tekniker.

 Deltagare:

  Consumer Project on Technology (CPTech)
  Electronic Frontier Finland (EFFI)
  Electronic Information for Libraries (eIFL.net)
  Free Software Foundation Europe (FSFE)
  iCommons (iCommons)
  International Federation of Library Associations and
  Institutions (IFLA)
  netzpolitik.org (netzpolitik.org)

 samt oberoende författaren Cory Doctorow.

 DRM.info media partners:

  Linux Magazine Brasil, Brazil
  Linux Magazine Espana, Spain
  PC World.cz, Czech

  Punto Informatico, Italien:
  "DRM är en central fråga när vi ser på effekterna av de teknikerna
  på innovation och frihet till information. Punto Informatico anser
  att alla frågor som DRM, vilka redan ger en oöverträffad inverkan på
  utvecklingen av informationssamhället, måste läggas på bordet för en
  stor och inkluderand debatt. Vårt uppdrag efter mer än tio år är
  fortfarande att bidra till att informera Italienska Internetanvändare
  om chanserna som var och en av oss har att spela en roll i formandet
  av vår digitala framtid."

   Paolo De Andreis, Punto Informatico chefsredaktör

  VNU Business Publications Deutschland, Tyskland:

  "VNU tyskland går med i informationskampanjen om DRM eftersom vi har
  tidigare erfarenhet kring och har en stark övertygelse om att DRM
  inte bidrar till ett ökat värde för vår verksamhet, inte stärker våra
  kunder och inte skapar några nya möjligheter på marknaden."

   Christian Miessner, Associate Publisher Online

Om Free Software Foundation Europe

  Free Software Foundation Europe (FSFE) är en ideell icke-statlig
  organisation som arbetar med alla aspekter av Fri Programvara i
  Europa.Fri Programvara är en viktig hörnsten för frihet, demokrati,
  mänskliga rättigheter och utveckling i ett digitalt samhälle.
  Tillgång till programvara avgör vem som har möjlighet att medverka i
  ett digitalt samhälle. FSFE skapar medvetenhet om och säkrar Fri
  Programvara utifrån ett politiskt och juridiskt perspektiv, samt
  stödjer utvecklandet av mer Fri Programvara. Organisationen bildades
  2001 som den Europeiska systerorganisation till Free Software
  Foundation i Boston, MA, USA.

Kontaktinformation:

  Jonas Öberg <oberg at fsfeurope.org>
  Tel: 031-7802161


More information about the Press-release-sv mailing list