[FSFE PR][SV] FSF Europe newsletter

Free Software Foundation Europe press at fsfeurope.org
Tue Jun 8 14:01:30 CEST 2004


1. Introduktion till FSF Europes nyhetsbrev
2. EU:s ministerråds beslut om mjukvarupatent
3. AGNULA
4. Välkomnande av FSF Europes presstalesman Joachim Jakobs
5. Georg Greve i Sydamerika
6. Säkra Fri Programvara från överbeskyddande
7. Andra viktiga händelser


1. Introduktion till FSF Europes nyhetsbrev

Runt Free Software Foundation Europes officiella generalförsamling den
15e maj diskuterades bland annat flera idéer om hur man kan förbättra
informationsspridning till allmänheten angående de aktiviteter som FSFE
genomför. Ett av resultaten från den diskussionen var beslutet om att
skapa ett månatligt nyhetsbrev, av vilket det här är det första.


2. EU:s ministerråds beslut om mjukvarupatent

En viktig händelse i maj var beslutet från EU:s ministerråd angående
det direktiv som behandlar patent på mjukvara. Europaparlamentet
hade tidigare tagit ett klart ställningstagande mot obegränsad
patenterbarhet på mjukvara. Det Iriska presidentskapet föreslog en
version av direktivet som går nästan helt emot det ställningstagande
som Europaparlamentet enades kring. Även om flera länder motsatte sig
det nya förslaget så fick det ändå tillräckligt stor majoritet för att
accepteras av ministerrådet.

Det faktum att ministerrådets motstånd mot mjukvarupatent trots allt
var betydligt starkare än vad man hade räknat med kan ses som ett
resultat av det lyckade arbetet av FSFE, FFII och flera andra
organisationer som har arbetat med att informera allmänhet och politiker
om faran med presidentskapets förslag. Eftersom beslutsprocessen ännu
inte är avslutad så fortsätter FSFE sitt arbete med att tillsammans med
dessa organisationer motarbeta obegränsad patenterbarhet på mjukvara.


3. AGNULA

AGNULA (A GNU/Linux Audio Distribution) räknas redan som en stor
framgång av alla inblandade och den Europeiska Kommissionen (som
sponsrade projektet). Arbetet med den slutgiltiga releasen fortsätter
och och FSFE stödjer fortfarande projektet genom att hjälpa till med
olika ärenden, exempelvis en speciell licens (AGNULA trademark license)
för att hantera rättigheter kring namnet.


4. Välkomnande av FSF Europes presstalesman Joachim Jakobs

För att underlätta press-arbetet inom FSF Europe har det beslutats att
anställa Joachim Jakobs på deltid som presstalesman.


5. Georg Greve i Sydamerika

Georg Greve besöker för tillfället flera platser i Sydamerika för att få
kontakt med lokala supporters av Fri Programvara och stödja dem i deras
arbete att bygga ett nätverk kring Fri Programvara i Sydamerika,
liknande den modell som FSF Europe arbetar efter. Hans arbete i
Sydamerika inkluderar en intervju för Argentinas viktigaste tidning, en
föreläsning vid Universitetet i Cordoba om Fri Programvara i utbildning,
en intervju för TV samt en intervju för den största radiostationen i
Uruguay och inledande tal vid USUARIA (en Sydamerikansk kongress om Fri
Programvara). Vi hoppas att hans besök ska vara ett led i planerna på
ett globalt nätverk av organisation kring Fri Programvara, av vilka FSF
Europe kommer vara en central del.


6. Säkra Fri Programvara från överbeskyddande

Det Italienska kapitlet har varit engagerade i att förändra en ny
Italiensk lagstiftning som kan vara väldigt skadlig för Fri Programvara.
För att begränsa de skador som den Italienska film och musik-industrin
påstår kommer från P2P-nätverk presenterade regeringen ett lagförslag
som gör det olagligt att publicera digitalt innehåll på en webbsida utan
att "för SIAE påpeka att publicisten har rättigheter att faktiskt göra
så."

Lagen introducerar också fler restriktioner som gör en lagöverträdelse
straffbar med upp till fyra års fängelse för att sprida filer på webben
utan författarens medgivande, även om så sker utan egen vinning.

Den föreslagna lagen var så absurd att FSF Europe har blivit ombedda av
BSA (Business Software Alliance) att samarbete för att hindra dess
implementering. Trots detta arbete så klubbades lagen igenom, även
om såväl regering som opposition håller med om att det är en väldigt
dålig lag. Regeringen har lovat att korrigera de problem som finns och
har redan tillkännagivit ett nytt lagförslag. FSF Europe kommer även
i fortsättningen att utöva starkt tryck på hela parlamentet.


7. Andra viktiga händelser

Stefano Maffulli medverkade i ett forum om "Intellektuellt ägande" på
Istituto Bruno Leoni (IBL) i Italien där han fick möjligheten att påpeka
flera av de bekymmer som finns när det gäller mjukvarupatent. Mot
slutet av månaden kunde han medverka i "summit of Italian Free Software
organizations" i Avellino där det fanns möjligheter att diskutera ett
starkare samarbete mellan de olika organisationerna.

--
FSF Europe
http://www.sweden.fsfeurope.orgMore information about the Press-release-sv mailing list